Talk about badminton – Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2

Talk about badminton là một trong những chủ đề phổ biến được các bạn thí sinh chọn khi gặp yêu cầu Talk About Your Favorite Sport của đề thi IELTS. Nếu bạn là người thực sự yêu thích môn thể thao này và muốn kể cho mọi người nghe về nó thì hãy cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé!

Từ vựng chủ đề Talk about badminton

Từ vựng Talk about badminton
Từ vựng Talk about badminton
 • A football pitch: Sân bóng đá.
 • A squash/ tennis/ badminton court: Sân chơi ném đĩa/ tennis hoặc cầu lông.
 • Sport centre: Trung tâm thể thao.
 • Swimming pool: Bể bơi.
 • To take possession of the ball: Giữ bóng.
 • To blow the competition away: Chiến thắng dễ dàng.
 • To take a penalty: Phạt.
 • Break a record: Phá vỡ kỷ lục.
 • To achieve a personal best: Đạt kết quả tư nhân tốt nhất.
 • To get into shape = To keep fit: Cơ thể trở cần phải cân đối, khỏe mạnh.
 • To build muscle: Có cơ bắp.

Cấu trúc câu với chủ đề Talk about badminton

Cấu trúc talk about badminton
Cấu trúc talk about badminton
 • I would like to talk about…..which is the sport that I particularly enjoy
 • For me, …….is my all-time favorite sport
 • I first knew about …….when I was a little kid
 • I have been watching and practising……….for……….
 • I usually play ………in the……….
 • I would say…
 • I think/ don’t think…
 • My guess is that…
 • It’s + something + that + V…
 • I’m a (big) fan of/not a fan of…
 • My favorite is…
 • Nothing is better than …
 • The best of all is…
 • What I like most about it is…
 • Like + V-ing/to + V
 • Enjoy + V-ing
 • Have time + to + V
 • Find + N + adj
 • Prefer + V-ing
 • Would rather + V

Xem thêm:

Badminton nghĩa là gì?

Badminton nghĩa là: Cầu lông

Badminton là một môn thể thao đánh đôi hoặc đơn, trong đó hai đối thủ hoặc hai cặp đôi sử dụng một cây vợt nhẹ và một quả cầu nhỏ để đánh bật qua một mạng giữa sân. Môn thể thao này có nguồn gốc từ Anh và hiện đang được yêu thích trên toàn thế giới.

Trò chơi đòi hỏi người chơi có kỹ năng và sự nhanh nhạy để di chuyển trên sân và đánh bật quả cầu một cách chính xác. Ngoài ra, badminton cũng đòi hỏi sự tập trung và thể lực để chơi trong thời gian dài.

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Với tính linh hoạt và tốc độ của mình, badminton là một môn thể thao thú vị và đầy thử thách cho những người yêu thích thể thao và muốn thử sức mình trên sân cỏ.

Dàn ý chủ đề talk about badminton

Để có được một bài nói hoàn chỉnh, bạn cần biết cách sắp xếp bố cục, sử dụng ý nào trước, ý nào sau sao cho hợp lý. Bạn có thể tham khảo dàn ý dưới đây cho bài speaking của mình.

Giới thiệu về môn cầu lông bằng tiếng Anh

 • Badminton is a racket sport played by either two opposing players (singles) or two opposing pairs (doubles) who take turns hitting a shuttlecock over a high net using their rackets.
 • With its roots tracing back to ancient India, badminton has become a popular sport worldwide, known for its fast-paced and competitive gameplay.
 • Whether played recreationally or professionally, badminton offers a great way to stay active and improve physical fitness, while also providing opportunities for social interaction and friendly competition.

Giới thiệu về luật chơi cầu lông

Quy định về sân chơi 

Quy định về sân chơi cầu lông
Quy định về sân chơi cầu lông
 • The standard size of a badminton court is 13.4m x 6.1m for doubles and 13.4m x 5.18m for singles.
 • The court must have clear boundary lines and markings on its surface to help players hit the shuttlecock accurately.

Quy định về vật dụng thi đấu

 • Badminton rackets must weigh no more than 100g and be no longer than 68cm.
 • Shuttlecocks must be made of goose feathers or synthetic materials, with a diameter of 5cm to 5.5cm and a weight not exceeding 5.5g.
 • The badminton net must be hung at the center of the court, with a height of 1.55m at the center and 1.524m on both sides.

Cách tính điểm và luật chơi cơ bản trong môn cầu lông

 • A match consists of three games. The first player or team to win two games wins the match.
 • A game is played to 21 points. If the score is tied at 20-20, the game continues until one player or team gains a 2-point lead. If the score reaches 29-29, the player or team that wins the next point wins the game.
 • The winning player or team of each game serves first in the next game.
 • At the start of each rally, the server must hit the shuttlecock into the opponent’s service court diagonally.
 • After the service, players hit the shuttlecock back and forth over the net. The shuttlecock can only be hit once before it goes over the net.
 • If the shuttlecock lands outside the boundary lines, on the wrong side of the net, or touches the ceiling or walls, the rally ends and the opponent gains a point.
 • Players are not allowed to touch the net with their racket or body during play.
 • If the shuttlecock hits the net and goes over, the rally continues, unless it’s during the service, in which case the serve is considered a fault.
 • In doubles, players must take turns hitting the shuttlecock. The serving team must serve from the right-hand side of the court when their score is even and from the left-hand side of the court when their score is odd.

Kỹ thuật chơi cầu lông

 • Players should hold the racket handle with a loose but firm grip.
 • The thumb should be placed on the wide surface of the handle, while the other fingers wrap around the handle.
 • Players should always try to return to the center of the court after each shot.
 • When moving forward, players should use a lunge step or a split step.
 • When moving backward, players should use a chasse step or a crossover step.
 • When moving sideways, players should use a side shuffle or a scissor step.

Lợi ích của môn cầu lông

 • Badminton is a great cardiovascular workout that can improve heart and lung health.
 • Regular playing can help build muscular strength, endurance, and flexibility.
 • The sport requires quick movements and agility, which can improve reflexes and coordination.

Xem thêm:

Những vận động viên nổi tiếng trong môn cầu lông

 • Thế giới: Lin Dan, Lee Chong Wei, và Carolina Marin.
 • Việt Nam: Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, và Lê Thu Huyền.

Đánh giá về môn cầu lông

In conclusion, badminton is a popular and enjoyable sport that offers numerous physical, mental, and social benefits. The sport requires a combination of skill, strategy, and fitness, making it an excellent way to stay active and improve overall health. Badminton can be played at any age and skill level, and it provides opportunities for socializing, making new friends, and developing teamwork and communication skills. Whether played competitively or recreationally, badminton is a sport that can be enjoyed by anyone and has something to offer for everyone.

Bài mẫu chủ đề talk about badminton

Bài mẫu chủ đề talk about badminton
Bài mẫu chủ đề talk about badminton

Bài mẫu 1

Badminton is a sport that has been enjoyed by people all over the world for many years. As a former badminton player, I can attest to the numerous benefits that this sport has to offer.

Badminton is a physically demanding sport that requires quick movements, agility, and endurance. It is a great cardiovascular workout that can help improve heart and lung health, as well as build muscular strength and flexibility. In addition, the sport can help improve reflexes and coordination, making it an excellent way to stay active and healthy.

However, the benefits of badminton are not limited to physical health. Playing badminton can also have positive effects on mental health. The sport can help reduce stress and anxiety levels through physical activity and social interaction. Moreover, it requires quick decision-making and strategic thinking, which can improve concentration and focus.

Badminton is also a social sport that can provide opportunities for socializing and making new friends. Whether playing singles or doubles, badminton can help develop teamwork and communication skills. It is a sport that can be enjoyed by people of all ages and skill levels, and it is an inclusive and accessible activity.

In conclusion, badminton is a sport that offers numerous physical, mental, and social benefits. Whether played competitively or recreationally, it is an excellent way to stay active, improve overall health, and have fun. If you haven’t tried playing badminton yet, I highly recommend giving it a try!

Xem thêm:

Bài mẫu 2

Badminton is an exciting and fast-paced sport that is enjoyed by millions of people all over the world. As someone who has played badminton for many years, I can attest to the many benefits that this sport has to offer.

One of the biggest benefits of playing badminton is that it provides a great cardiovascular workout. The sport requires quick movements, sudden changes of direction, and explosive jumps, all of which can get your heart pumping and your blood flowing. This can help improve your overall fitness level and reduce your risk of developing heart disease and other health problems.

Bài mẫu chủ đề talk about badminton
Bài mẫu chủ đề talk about badminton

In addition to its physical benefits, badminton can also help improve your mental health. Playing the sport requires focus, concentration, and quick decision-making, all of which can help improve your cognitive abilities and reduce stress and anxiety levels. Moreover, badminton is a social sport that provides opportunities for socializing and making new friends, which can help improve your overall well-being and happiness.

One of the great things about badminton is that it can be played by people of all ages and skill levels. Whether you are a beginner or an experienced player, there is always room to improve your skills and develop your game. Furthermore, badminton is a versatile sport that can be played indoors or outdoors, so you can enjoy it year-round regardless of the weather.

In conclusion, badminton is a fun and exciting sport that offers many physical, mental, and social benefits. Whether you are looking to improve your fitness, reduce your stress levels, or simply have fun, badminton is an excellent choice. So why not grab a racket and a shuttlecock and give it a try? You might be surprised at how much you enjoy it!

Bài mẫu 3

Badminton is a thrilling and dynamic sport that has captured the hearts of millions of people worldwide. As a badminton enthusiast, I can attest to the many benefits that come with playing this sport.

One of the primary benefits of badminton is its ability to enhance physical fitness. The sport involves a great deal of running, jumping, and sudden changes of direction, which can help improve cardiovascular health, endurance, and agility. In addition, badminton requires the use of multiple muscle groups, which can help develop strength, flexibility, and coordination.

Beyond physical fitness, playing badminton also has positive effects on mental health. The sport requires a great deal of focus and concentration, which can help reduce stress and improve cognitive function. Moreover, playing badminton can be a social experience that provides opportunities for building friendships and strengthening social connections.

Badminton is also a sport that is easy to learn and accessible to people of all ages and skill levels. With just a racket and a shuttlecock, anyone can start playing and improving their game. It is a versatile sport that can be played indoors or outdoors, making it a great option year-round.

In conclusion, badminton is a fantastic sport that offers a wide range of benefits for both physical and mental health. Whether you are looking to improve your fitness, relieve stress, or socialize with others, badminton is a fun and exciting option that you can enjoy for years to come. So why not give it a try and see for yourself? You may just discover a new passion!

Xem thêm:

Qua bài viết trên, Unia.vn hy vọng bạn đã biết thêm về các từ vựng, kiến thức, bố cục và các các bài văn mẫu liên quan đến chủ đề talk about badminton để bạn tự tin kể cho mọi người nghe về sở thích của mình.

Bình luận