Làm thế nào để thuyết phục mọi người say "Yes" với ý kiến của bạn

Làm thế nào để thuyết phục mọi người say “Yes” với ý kiến của bạn

Các công ty đa quốc gia và nước ngoài hiện nay đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng nói, thuyết phục, thu hút người nghe và khiến cho họ hành động hoặc nghĩ về những thứ mà trước đây họ chưa từng nghĩ đến. Bạn đã bao giờ tìm hiểu về những cách thuyết phục người khác chưa?