Would like + gì? Cấu trúc would like – Định nghĩa, cách dùng chi tiết

Cấu trúc Would like là một phần ngữ pháp thông dụng trong văn nói tiếng Anh. Khi muốn hỏi về mong muốn của người khác, hay đưa ra một lời mời, lời đề nghị trong tiếng Anh thường sử dụng would like để thể hiện một cách lịch sự.

Cùng Unia.vn tìm hiểu về cấu trúc would like và bài tập ứng dụng có đáp án chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

1. Định nghĩa cấu trúc would like tiếng Anh

Would like (I’d like) là cấu trúc ngữ pháp thông dụng được dùng để diễn đạt ý muốn, sở thích và điều kiện cho một hành động cụ thể của bản thân ở hiện tại hoặc trong tương lai. 

Would like có nghĩa là mong muốn và có cách dùng giống động từ want, nhưng would like mang tính lịch sự hơn. Bên cạnh đó, cấu trúc would like được dùng để diễn đạt nguyện vọng đặc biệt là khi đưa ra lời mời, lời đề nghị. 

Định nghĩa cấu trúc Would like tiếng Anh
Định nghĩa cấu trúc Would like tiếng Anh

Ví dụ:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Would you like some apple pies? (Bạn có muốn một vài chiếc bánh táo không?)
 • Would you like to dance with me? (Bạn có muốn cùng nhảy với mình không?)
 • What would you like to do on the weekends? (Bạn thường thích làm gì vào cuối tuần?)

2. Cấu trúc would like trong tiếng Anh

Cấu trúc 1

Would you like + N/ to infinitive…: Dùng để đề nghị, dùng để mời ai đó làm gì

Ví dụ:

 • Would you like some tea? – No, thank you. (Bạn có muốn uống cà phê không? -Không, cảm ơn).
 • Would you like a pizza? – Yes, please. (Bạn có muốn ăn sôcôla không? – Vâng).
 • Would you like to hang out with me? (Bạn có muốn ra ngoài hóng gió với tôi không?)
 • Would you like to go picnic with us on Sunday? (Bạn có muốn đi dã ngoại với chúng tôi vào chủ nhật không?)

Lưu ý: Khi mời ai đó làm gì thì không dùng “Do you want” vì sẽ không thể hiện được sự lịch sự trong lời nói.

Cấu trúc Would like trong tiếng Anh
Cấu trúc Would like trong tiếng Anh

Cách trả lời would you like

Để đáp lại lời đề nghị hay lời mời một cách lịch sự, chúng ta không thể chỉ trả lời ngắn gọn Yes hay No được mà nên trả lời theo cách sau đây:

Chấp nhận lời mời/ đề nghị

 • Yes, I would
 • Yes, please
 • Yes, I’d love to.

Từ chối lời mời/ đề nghị

 • I’m sorry. I can’t.
 • I would love to but…

Ví dụ:

A: Would you like to have a date with me tonight? (Tối nay, Em có muốn hẹn hò với anh không?)
B: I would love to but I have to go to my English class. (Em muốn lắm nhưng em phải đến lớp tiếng Anh.)
B: Yes, I’d love to. (Vâng, em rất sẳn lòng.)

Cấu trúc 2

Would like để hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự

Cấu trúc :  Wh- question + would + S + like?
Cách trả lời: S + would like + N / to-infinitive

Lưu ý:

Nếu sau would like/ would you like là một Noun (Danh từ) thì ta để nguyên “would like”, còn nếu sau would like là một động từ thì ta phải thêm to thành would like to.

Ví dụ:

What would you like được sử dụng để hỏi những ước muốn một cách lịch sự từ người khác.

Ví dụ:

 • What would you like to have on your birthday? I’d love a new smartphone. (Bạn muốn nhận quà gì vào sinh nhật? – Tôi muốn một chiếc điện thoại thông minh.)
 • What would you like to do on your wedding day? I like to sing a love song. (Bạn muốn làm gì vào ngày cưới của mình? Tôi muốn hát một bản tình ca)
 • What would you like drinking orange juice? No, thanks. I am not thirsty. (Bạn muốn ăn gì? Không, cám ơn. Tôi không khát.)
 • What would you like to do this evening? I don’t know. (Bạn muốn làm gì vào buổi tối này? Tôi không biết.)
 • What would you like to have some coffee? Not now. Perhaps later. (Bạn muốn xem gì? Không phải bây giờ. Có lẽ sau này.)

Xem thêm:

3. Sự khác nhau giữa Do you like và Would you like

Định nghĩa Do you like: Cấu trúc này được dùng để hỏi ai đó về việc họ thích hay không thích sự vật, hiện tượng nào đấy. Tức là được dùng để hỏi về sở thích của họ. Khi từ chối chúng ta không nên nói “No”. Hãy trả lời một cách lịch sự và uyển chuyển bạn nhé.

Còn cấu trúc would you like được sử dụng để đưa ra lời đề nghị, mời hoặc hỏi ai đó về ước muốn như đã trình bày phía trên.

Sự khác nhau giữa “Do you like” và “Would you like”
Sự khác nhau giữa “Do you like” và “Would you like”

Would you like và do you like là 2 cấu trúc có cách sử dụng tượng tự nhau, nhưng với nhiều trường hợp đặc biệt các bạn cần lựa chọn cấu trúc phù hợp để tránh gây hiểu nhầm trong giao tiếp.

Cùng tham khảo ví dụ để hiểu rõ hơn cách sử dụng của 2 cấu trúc:

 • Do you like candy? (Bạn có thích kẹo không?)
 • Would you like some coffee? (Bạn có muốn dùng cà phê không?)
 • Do you like swimming? (Bạn có thích đi bơi không?)
 • Would you like swimming? (Bạn có muốn đi bơi không?)

4. Bài tập ứng dụng cấu trúc would like

Dưới đây là những tổng hợp chi tiết về những dạng bài tập thường gặp trong các kỳ kiểm tra năng lực.

Bài tập ứng dụng cấu trúc Would like
Bài tập ứng dụng cấu trúc Would like

Sau khi hoàn thành xong các bài tập về cấu trúc would you like, bạn có thể tham khảo ngay đáp án chi tiết bên dưới để kiểm tra lại kết quả bài làm và kiến thức của bản thân để tiếp tục cố gắng luyện tập. Bạn đọc có thể tham khảo ngay!

Bài tập 1: Điền đáp án vào chỗ trống

 1. What _______ you _________ to eat?
 2. I ________ _________ a hot dog.
 3. What ________ she ________?
 4. She ________ ________ some french fries.
 5. How _________ you __________ your steak?
 6. I _________ _________ it well done.
 7. They _________ __________ to watch TV.
 8. Your parents __________ _________ that. (negative)
 9. Bob _________ _________ living in California. (negative)
 10. ________ you _________ some ketchup?

Bài tập 2: Điền would hoặc do vào chỗ trống

 1. _____  you like a glass of water? 
 2. _____  you like living in Australia?
 3. _____  you like more sugar for your coffee? 
 4. _____  you like practicing English? 
 5. _____  you like some more food? 
 6. _____  you like some water? 
 7. _____  you like to go to the movies this evening? 
 8. _____  you like to go to the movies? (generally speaking) 
 9. _____  you like your job? 
 10. _____ you like dancing? 

Bài tập 3: Đặt câu với các tình huống sau, sử dụng cấu trúc would like

 1. You want to invite your crush to go to the prom with you.
 2. You are hungry and your mom asks you what to have for dinner.
 3. You see a nice dress and tell the salesperson about that dress.
 4. You want to ask whether your father wants to have lunch with you or not.
 5. You want to offer your lover a cup of tea.
 6. The waitress brings you the wrong order and you want to change it.
 7. You feel tired and have to decline the invitation from your friends.

Bài tập 4: Khoanh tròn đáp án đúng

1. Would you like _________?

 • A. to drink
 • B. drinking
 • C. to drinking
 • D. are drinking

2. Would you like _________ with him?

 • A. have dinner
 • B. to have dinner
 • C. having dinner
 • D. had dinner

3. How   _________ your meal?

 • A. would you like
 • B. you would like
 • C. would like you
 • D. do you would like

4. Where would you like _________ to?

 • A. travel
 • B. to travel
 • C. traveling
 • D. are travel

5. I would like _________ a doctor in the future?

 • A. be
 • B. am
 • C. do
 • D. to be

6. Would you like ……. with him?

 • A. to traveling
 • B. to travel
 • C. travel
 • D. travelling

7. Would you like something …….?

 • A. to eat
 • B. to eating
 • C. eat
 • D. eating

8. How …… your coffee?

 • A. would like
 • B. you would like
 • C. would you like to
 • D. would you like

9. Who …….. come with me?

 • A. likes
 • B. would you like
 • C. would like to
 • D. would like

10. Where would you ……?

 • A. like to stay
 • B. liking to stay
 • C. like to staying
 • D. like stay

11. Would you like …….?

 • A. have some orange juice
 • B. some orange juice
 • C. having some orange juice
 • D. to having some orange juice

Bài tập 5: Đặt câu sử dụng cấu trúc would like

 1. You have some candies, you want to give your friend.
 2. You want to invite your friend to go to the zoo with you.
 3. You really like a nice dress, and tell the salesperson that you want it.
 4. You want to ask whether your friend wants to have dinner with you.
 5. You want to offer your crush a cup of coffee.

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. Would/ like
 2. Would like
 3. Would/ like
 4. Would like
 5. Would/ like
 6. Would like
 7. Would like
 8. Wouldn’t like
 9. Wouldn’t like
 10. Would/ like

Đáp án bài tập 2

 1. Would
 2. Do
 3. Would
 4. Do
 5. Would
 6. Would
 7. Would
 8. Do
 9. Do
 10. Do

Đáp án bài tập 3

 1. Would you like to go to the prom with me?
 2. I’d like a hamburger, please.
 3. I would like to purchase this dress.
 4. Father, would you like to have lunch with me?
 5. Honey, would you like a cup of tea?
 6. Excuse me, I’d like a cup of coffee, this is the wrong order.
 7. I’m sorry, but I’d like to rest for now.

Đáp án bài tập 4

 1. A
 2. B
 3. A
 4. B
 5. D
 6. B
 7. A
 8. D
 9. C
 10. A
 11. B

Đáp án bài tập 5

 1. Would you like to eat some candies?
 2. Would you like to go to the zoo with me?
 3. Excuse me, I’d like this dress.
 4. Would you like to have dinner with me?
 5. Would you like to drink a cup of coffee?

Bài viết trên đã tổng hợp kiến thức đầy đủ và chi tiết về cấu trúc Would like trong tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để có thể sử dụng thành thạo cách dùng và cấu trúc would like.

Hy vọng với thông tin trong bài viết mà Unia.vn chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập để đạt kết quả tốt nhất.

Bình luận