Talk about Technology – Bài mẫu chủ đề công nghệ

Thế giới công nghệ ngay nay đang dần phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu về sự tiện lợi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống ngày càng tăng. Nắm bắt được xu hướng của thị trường, Talk about Technology là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong phần thi Speaking của bài thi IELTS.

Để giúp bạn đạt điểm cao trong phần thi này, bài viết đã tổng hợp các từ vựng, cấu trúc cũng như các bài mẫu được đánh giá cao. Cùng tham khảo!

Những từ vựng chủ đề Talk about Technology

Một vài từ vựng ngành công nghệ thông tin:

Từ vựngPhiên âmNghĩa của từ
Prized/praɪzd/Quý giá
Possession/pəˈzɛʃ(ə)n/Món đồ
Hold a special place/həʊld ə spɛʃ(ə)l pleɪs/Có giá trị đặc biệt với ai
Save up/seɪv ʌp/Tiết kiệm
Matte/mæt/Màu trơn, màu lì
Under the hood/ˈʌndər ðə hʊd/(Một) bộ máy
Beast/biːst/(Một) thiết bị mạnh mẽ
Make modification to/meɪk mɒdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n tə/Sửa đổi một vài chi tiết
Component/kəmˈpəʊnənt/Phụ tùng, linh kiện
Get the job done/ɡɛt ðə dʒɒb dʌn/Hoàn thành công việc
Sure bet/ʃʊr bet/Một điều chắc chắn
Communication tool/kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n tuːl/Công cụ giao tiếp
Get through the day/ɡɛt θruː ðə deɪ/Vượt qua một ngày
Have people over/ hav /ˈpiːp(ə)l ˈəʊvə/Mời bạn đến chơi
Outdated/aʊtˈdeɪtɪd/Lỗi thời
Consider an upgrade/kənˈsɪdə ən ʌpˈɡreɪd/Cân nhắc việc nâng cấp
Bulky/ˈbʌlki/Vướng víu

Cấu trúc bài Speaking Talk about Technology

Để bài nói được logic và trôi chảy, bạn cần chuẩn bị sẵn cho mình một bố cục rõ ràng. Dưới đây là cấu trúc bài Speaking Talk about Technology mà bạn có thể tham khảo.

Giới thiệu về technology

Trước tiên, bạn sẽ giới thiệu về tầm quan trọng của ngành technology hiện nay, nhu cầu của ngành trên thị trường.

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Giới thiệu về technology - Cấu trúc bài speaking talk about technology
Giới thiệu về technology – Cấu trúc bài speaking Talk about Technology

Example: Over the years, technology has revolutionized our world and daily lives. Technology has appeared in all areas of life, from education to health, art, entertainment, economy,… Technology makes everything smarter, more convenient.

Những lợi ích của Technology

General

 • Brings numerours outstanding advantages: Mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời
 • Makes our lives safer, more secure, more comfortable.
 • Improves the quality of our life immeasurably: Cải thiện chất lượng của cuộc sống một cách không lường trước được.
 • Everything can be done at the tip of the fingertips/ at the push of a button: Mọi thứ đều có thể được thực hiện chỉ với một nút bấm.
 • To symbolize one’s identity & status: Tượng trưng cho danh phận và địa vị một người nào đó.

Communication

 • Revolutionizes the way we communicate: Cách mạng hóa cách chúng ta liên lạc với nhau.
 • The development of computers and smartphones offers immediate communication.
 • Information can be transmitted/ accessed via the internet with ease: Thông tin có thể dễ dàng được truyền đi thông qua internet.
 • Avoid natural catastrophes/ disasters: Tránh thiên tai.
 • Allows global communication without the need to travel.
 • Allows friends and family overseas to stay connected/ keep in touch.
 • Reduce the need for travelling.
 • More convenient/ people can communicate on-the-move: Người ta có thể liên lạc kể cả trong khi đang di chuyển.

Work

 • Sales & purchases are now facilitated and possible worldwide: Giao thương quốc tế trở nên dễ dàng hơn.
 • Improves efficiency & productivity: Tăng tính hiệu quả và năng suất
 • Helps create job opportunities.
 • Lift the economy growth: Nâng cao tăng trưởng kinh tế.
 • Ultimately leads to political stability: Cuối cùng có thể dẫn đến sự ổn định về chính trị.
 • Mass automation & mass production in factories: Tự động hóa hàng loạt và sản xuất hàng loạt trong nhà máy.

Farming

Better irrigation & pest control: Hệ thống tưới tiêu và kiểm soát côn trùng tốt hơn.

Travel

 • Easier to get around.
 • Opportunities for commercial developments & industrialization: Những cơ hội phát triển thương mại và công nghiệp hóa.

Medication

 • Human’s hope against viruses & bacteria: Niềm hy vọng để chống lại virus và vi khuẩn
 • Human’s hope to combat diseases & illneses: Niềm hy vọng để chiến đấu với bệnh dịch
 • Incurable diseases & illneses in the past can now be conquered: Những bệnh không thể chữa trong quá khứ đã có thể bị chinh phục.
 • Lengthens life expectancy: Kéo dài tuổi thọ.

Education

 • Offers more flexibility for the learners: Người học có được sự linh hoạt hơn.
 • The internet is invaluable when it comes to researches: Internet cực kỳ giá trị đối với việc nghiên cứu.
 • Allows people in rural areas the same study opportunities: Cho phép những người ở vùng quê cùng mức độ cơ hội học tập.
 • Students & teachers are less bound by time and space: Học viên và giáo viên ít bị ràng buộc bởi thời gian và không gian hơn.

Những bất lợi của IELTS Speaking about Technology

Dependence

Những bất lợi của Technology
Những bất lợi của Talk about Technology
 • Technology can cause us to become overly dependent: Chúng ta có thể trở nên quá phụ thuộc vào công nghệ.
 • We can gradually lose our mental capacity: Chúng ta có thể dần mất đi khả năng về trí não.
 • Ultimately, we could be replaced by the machines that are supposed to “help” us: Chúng ta sau cùng có thể bị thay thế bởi chính những cỗ máy mà đáng lẽ ra phải giúp chúng ta.

Environment

 • Pollution
 • Causes detrimental effects on human’s physical well-beings: Gây ra nhiều ảnh hưởng có hại cho sức khỏe về mặt thể chất của con người.
 • Experiments on animals: Thí nghiệm lên động vật.
 • Ethical/ moral issues: Những vấn đề về đạo đức.

Health & Lifestyles

 • Spending an excessive amount of time engaging in “screen-time” activities: Dành ra một lượng thời gian quá mức cho những hoạt động ngồi trước màn hình
 • Lack of exercise and unhealthy habits (such as lack of sleep)
 • Technology has made our lives more convenient and comfortable
 • We tend to become complacent (+ about sth): Chúng ta sẽ có xu hướng trở nên tự mãn.
 • Addiction (n): Sự nghiện.
 • It is easy to communicate with people via social network sites/ social media.
 • People may spend less time socialising face-to-face: Chúng ta dành ít thời gian để giao tiếp trực tiếp mặt đối mặt.
 • The distance between hearts may be widened.

Privacy

 • If fallen into the wrong hands (such as cyber criminals, hackers, personal information thieves), technology can be manipulated to cause harms: Nếu rơi vào tay những .người xấu (ví dụ như tội phạm công nghệ cao, hackers, những kẻ trộm thông tin cá nhân), công nghệ có thể bị thao túng/lợi dụng để gây hại.
 • It can invade our privacy and compromise our safety: Nó có thể xâm phạm sự riêng tư và đe dọa sự an toàn của chúng ta.

Misuse

 • Mass automation in factories.
 • Millions of people lose their job (/unemployment).

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đánh giá chung về technology

Cuối cùng, bạn cần nêu lên những đánh giá tổng quan về technology

Đánh giá chung về technology
Đánh giá chung về Talk about Technology

Ví dụ: Although technology plays a significant role in our lives, we must remember that we are in control of it and that it does not rule our life. Technology should be used to advance humanity, not as a means of self-destruction hidden behind the facade of economic growth. Last but not least, I’d want to stress that technology is a blessing for our society, but we should use it wisely.

Những câu hỏi tham khảo chủ đề Talk about Technology

Part 1 – Talk about Technology

Let’s talk about technology. Do you have a computer?

Yes, I do have a computer. It’s an essential part of my life as it helps me stay connected with my friends and family, as well as allows me to access a wealth of information at the click of a button.

Do you believe that people today rely too much on technology?

Well, I can see how some people might say that but really, it depends on the person. To me, technology makes my life more convenient and efficient so I can’t say that I necessarily rely too much on it. That said, everyone has their own opinion on this matter.

What recent technological purchase did you make?

My previous smartphone was starting to malfunction, so I just bought a new one. Although it required some investment, thus far I’m very pleased with it. It’s greatly improved the convenience of my life.

What types of contemporary technology are most prevalent in your nation?

Smartphones, computers, and tablets are some of the technical tools that are most popular in Vietnam. However, conventional vehicles like motorbikes and bicycles are also widely used by Vietnamese people.

How frequently do you use the Internet, and why?

I would say that I regularly use the Internet, primarily for checking my social media, reading the news, and conducting research. I also like to watch videos or play games online.

Part 2 – Talk about Technology

You should say:

 • What it is?
 • How you use it?
 • Why you bought it?
 • And why do you think it is important?

My laptop, which I’ve given the nickname Sophie, is one of my most valued things. I use a 15-inch matte black Alienware laptop every day, which has a colorful keyboard.

Bài mẫu về chủ đề technology
Bài mẫu về chủ đề Talk about Technology

I bought it when I was a college student and I needed something with a little more power under the hood to run all the applications I was learning to use. I think I’ve owned it for around 8 years now. Since this was the first significant purchase I made with the money I was saving from my first job, it has a particular place in my heart.

Although I’ve had to make adjustments to it and replace a number of components over the years, it still does the job. It’s obviously not the same beast it was when I first acquired it. Every day I bring it to work and use it for everything from screenplay writing to voiceovers to graphic design. Whatever task needs to be completed, you can guarantee I’ll use my laptop to complete it.

It is one of my primary communication tools, along with my phone, and I would struggle more to get through the day without it. It serves as my home’s main entertainment hub as well. I use it to enjoy my favorite movies on a huge screen, watch my favorite TV series, and even as a music and karaoke system whenever I have guests over. I regrettably remarked that it is an old piece of hardware, so I should start thinking about an update as I’m sure I’ll need to replace it soon.

This time, maybe I’ll discover something a little lighter because my present laptop’s major flaw is that it’s so enormous and hefty. When I originally bought it, I didn’t have a lot of options, but now I’m confident I can find something just as potent and in a lighter package.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Part 3 – Talk about Technology

Nowadays, communication between people is done via computers and smartphones. Do you believe this trend to be positive or negative?

Most of us appreciate the benefits of technology-enhanced communication, despite occasional drawbacks. There were not many ways to interact in the past. I believe that the ease with which one may now communicate with family members, as well as with the government and other organizations, via email, text message, or online chat has greatly strengthened interpersonal ties.

What societal changes has technology brought about?

Naturally, technology has made it simpler to travel, build cities, and grow crops. As a result, all countries on the earth are now effectively connected, which promotes globalization and makes it easier for enterprises to conduct business and for economies to grow. Technology has actually made life impossible for most people due to how completely it has transformed everything.

Do you think that the advance of technology has improved standards of education in schools?

The quality of education in schools has increased thanks to advances in technology like the internet and computer use. These technologies make it possible for educators and students to find solutions to their academic problems. The most obvious perk that technology has brought to education is distance learning, where students in rural areas are offered equal learning opportunities to those living in metropolises. They can take part in online courses, receive and convey ideas remotely, and even take tests and exams from afar. These experiences have made learning never been easier for all of us.

Could you anticipate how technology will develop in the future?

Thanks to technology advancements, I believe it won’t be long before we all reside in smart homes. Given the rise of more and more intelligent products, this is entirely logical.

A smart refrigerator with remote monitoring and the ability to automatically restock some items when they run out is a nice example.

Smart devices undoubtedly offer convenience advantages, but I think they will also encourage laziness.

Như vậy, Unia.vn đã giúp bạn tổng hợp các kiến thức cũng như từ vựng liên quan đến chủ đề talk about technology. Hy vọng những gì bài biết chia sẻ có thể giúp ích bạn trong việc cải thiện kỹ năng speaking và đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS sắp tới nhé!

Bình luận