Talk about personality – Từ vựng về Personality

Talk about personality là một trong những chủ đề được khai thác nhiều nhất trong để thi IELTS Speaking. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trau dồi những (cụm) từ vựng cần thiết, ôn luyện các bố cục lý tưởng cho bài thi Speaking IELTS Part 1, 2 và 3 nhé!

Các từ vựng về Talk about personality

Trước khi bắt đầu bài nói về Talk about personality, bạn cần chuẩn bị sẵn cho mình một “tủ” từ vựng đủ lớn để các từ ngữ trong bài thi thêm sinh động và hấp dẫn hơn. Dưới đây là một số từ vựng miêu tả về tính cách của con người mà bạn có thể tham khảo:

Các từ vựng về talk about personality
Các từ vựng về Talk about personality
 • Active: Năng động
 • Bright: Thông minh
 • Cunning: Xảo quyệt
 • Diligent: Siêng năng
 • Extroverted: Hướng ngoại
 • Funny: Hài hước
 • Generous: Rộng lượng
 • Honest: Trung thực
 • Imaginative: Người có trí tưởng tượng
 • Jealous: Ghen tỵ
 • Kind: Tử tế
 • Lazy: Lười biếng
 • Moody: Tức giận
 • Naughty: Nghịch ngợm
 • Optimistic: Lạc quan
 • Pessimistic: Bi quan
 • Quiet: Im lặng
 • Rude: Thô lỗ
 • Sensible: Có ý thức
 • Thoughtful: Chu đáo
 • Upbeat: Tích cực
 • Violent: Bạo lực
 • Wonderful: Tuyệt vời
 • Xenophobic: Phân biẹt chủng tộc
 • Youthful: Tâm hồn trẻ trung
 • Zany: Điên một chút, nhưng theo một cách vui vẻ.

Các tính từ sử dụng trong chủ đề Talk about personality

 • Laid-back /ˌleɪdˈbæk/: Bình tĩnh, thư thái
 • Strong-willed /ˌstrɒŋˈwɪld/: Cương quyết
 • Self-assured /ˌself.əˈʃɔːd/: Tự tin
 • Self-conscious /ˌselfˈkɒn.ʃəs/: Ngượng ngùng, e thẹn
 • Self-centered /ˌselfˈsen.t̬ɚd/: Chỉ quan tâm đến bản thân mình
 • Self-reliant /ˌself.rɪˈlaɪ.ənt/: Tự lực, tự dựa vào sức mình
 • Self-effacing /ˌself.ɪˈfeɪ.sɪŋ/: Khiêm tốn
 • Level-headed /ˌlev.əlˈhed.ɪd/: Bình tĩnh, điềm đạm
 • Narrow-minded /ˌnær.əʊˈmaɪn.dɪd/: Hẹp hòi, không tiếp thu cái mới
 • Open-minded /ˌəʊ.pənˈmaɪn.dɪd/: Cởi mở, sẵn sàng tiếp thu cái mới
 • Easy-going /ˌiː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/: Thoải mái, vô tư
 • Bad-tempered /ˌbædˈtemp.əd/: Nóng tính, dễ cáu giận
 • Big-headed /ˌbɪɡˈhed.ɪd/: Tự cao tự đại
 • Kind-hearted /ˌkaɪndˈhɑː.tɪd/: Tốt bụng, có lòng tốt

Idioms trong chủ đề Talk about personality

Nếu bạn muốn gây ấn tượng với giám khảo, hãy thử thêm các thành ngữ (idioms) dưới đây vào bài speaking chủ đề Talk about personality của mình nhé!

Idioms trong chủ đề personality & character
Idioms trong chủ đề Talk about personality
 • A busybody: Người tò mò, soi mói đời sống của người khác
 • Cheapskate: Người bủn xỉn, keo kiệt vô cùng
 • A social butterfly: Người thích giao lưu, gặp gỡ mọi người
 • A party animal: Người thích tiệc tùng, vui chơi
 • A lone wolf: Người thích ở một mình
 • A wallflower: Người có tính cách hướng nội
 • A smart cookie: Người rất thông minh
 • A tough cookie: Người mạnh mẽ, kiên cường, can đảm
 • A mover and shaker: Người khôn khéo, giỏi giang trong một lĩnh vực
 • A go-getter: Người xông xáo, năng nổ trong công việc
 • A guy/girl Friday: Người có thể đảm đương nhiều việc trong công ty
 • A jack of all trades: Người có nhiều kỹ năng, hiểu biết nhiều lĩnh vực
 • A worrywart: Người luôn luôn lo lắng
 • An armchair critic: Người không làm gì nhưng luôn ngồi chỉ tay năm ngón, kêu ca phàn nàn về nhiều thứ
 • A couch potato: Người lười biếng, cả ngày chỉ nằm dài xem tivi
 • Down-to-earth: Người rất thực tế, có ý thức và rất khiêm tốn
 • Behind the times = A fuddy-duddy: Người cổ hủ, không chịu tiếp cận với thứ mới hơn
 • A goody-goody = A goody two shoes: Người hoàn hảo và nghiêm chỉnh quá mức
 • A man/woman of his/her word: Người đáng tin cậy, giữ chữ tín, có trách nhiệm
 • Set in his/her ways: Người bảo thủ, cứng đầu, ương ngạnh
 • A slimeball: Người đáng ghê tởm, xấu tính, giả tạo
 • A stickler for something: Người câu nệ nguyên tắc, quá khắt khe
 • A wet blanket/party pooper: Người nhàm chán, luôn làm người khác mất vui
 • A happy-go-lucky: Người luôn vui vẻ, vô lo vô nghĩ

Xem thêm các bài viết liên quan:

Một số từ hạn định – Talk about personality

Để miêu tả cụ thể và chân thực về người, bạn có thể sử dụng các từ hạn định đứng trước trạng từ hoặc tính từ để nhấn mạnh trong bài nói Talk about personality:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Very
 • Quite
 • Rather
 • Somewhat
 • So
 • Just
 • Fairly
 • Really
 • Pretty
 • A bit
 • A little
 • A (whole) lot
 • Kind of
 • Sort of

Câu hỏi mẫu IELTS Speaking chủ đề Talk about personality

Part 1 – Talk about personality

How would you describe yourself?

Everyone says I take after my mother because I’m so laid-back. I think I’m good company but you should ask my friends if they agree. Talk about personality.

In which ways are you similar to your friends?

I find myself drawn to introverts. Not terribly shy people, but the majority of my friends are a touch reserved. And I believe that’s how I am.

Are you similar or different to your brother(s)/sister(s)?

Các câu hỏi thường gặp chủ đề talk about personality - Part 1
Các câu hỏi thường gặp chủ đề Talk about personality – Part 1

My brother and I seem to have a lot in common. We’d describe ourselves as fun-loving and rather extroverted. Definitely the life and soul of the party is my brother. That might not apply to me, though.

Part 2

You should say:

 • Who this person is
 • Where did you meet with him
 • What characteristics you most like on him
 • And explain why you think this person is interesting

Bài mẫu 1

I appreciate you providing the topic. I t’s kind of tough to talk about someone’s own personal characteristics as I believe, the way we judge ourselves differs from the perspective other people judge us. However, each of us has a different perception of our own unique traits. For my part, I’d like to discuss my capacity to remain composed under pressure.

No matter how serious the circumstance, I try to maintain my composure since I don’t have a quick temper, and I think that’s a beneficial quality. From personal experience, I can state that whenever I was extremely shaken and responded without giving the matter much thought, I made the wrong choice and later felt regret.

I believe it should be a trait shared by most people, but my experience has shown me that this isn’t always the case since I frequently see people who lose their composure in stressful situations and behave strangely. This means that while it is not an uncommon quality, many people lack it.

In order to make the best decisions and determine the proper course of action, it is necessary to maintain your composure and use your intellect rather than your tongue. Being extremely flimsy in our actions and making snap decisions without carefully considering them might occasionally cause us to misinterpret and damage relationships.  Not being able to remain calm also shows your weakness and that often allures you to take a completely wrong decision.

Bài mẫu 2 – Talk about personality

My grandpa is the old person I appreciate the most. He is a hero, a good father, a kind person, and a man of his honor in my eyes.

Despite being in his seventies, my grandfather still retains a young appearance because of his well-built frame and pale skin. He is still in excellent shape since he is capable of handling some domestic duties when my parents are away at work and tending to a sizable garden.

He continues to be the head of our large extended family. Because of his extensive life experience and our regard for him, he still makes decisions for our family even if he is unable to oversee all elements of it. Additionally, I might claim that he was a successful father because all of his offspring—my father, my aunt, and my uncle—became professionals or successful business people as a result of the excellent educational environment that my grandfather provided for them at home and at school. Last but not least, people refer to him as kind because he is consistently eager to lend a helping hand to neighbors in need.

Các câu hỏi thường gặp chủ đề talk about personality - Part 2
Các câu hỏi thường gặp chủ đề Talk about personality – Part 2

There are two key explanations for why I think he’s a fascinating elderly man. He’s got a great sense of humor, to start. He always becomes the life and soul of a party thanks to his humorous and fascinating anecdotes. I adore weekends when everyone gathers in the living room to laugh and listen to his historical recollections. Second, he keeps his promises. He wouldn’t speak up often, but when he did, his words had incredible weight.

All in all, I always look up to him and want to have him beside me forever.

Xem thêm: Talk about education

Part 3 – Talk about personality

Do you think beauty only relates to a person’s appearance?

As I just said, attractiveness is not solely determined by outward appearance. Every mother believes her child to be beautiful, but this doesn’t just refer to outward looks; it also refers to how much she loves her child. I don’t know why, but I don’t care what someone looks like; what matters to me is how they act. Therefore, love or personality can also be related to beauty at times.

Which affects a person’s personality more, the hometown or the current city? Why?

Personally, I believe that personality is fluid. I suggest that it evolves and changes through time. Because of this, I think our current neighborhood can have a bigger impact on how we develop as people. For instance, when I was a young boy, I was quite reserved and bashful. To adjust to the frenetic pace of city life, however, I have progressively become an extrovert since moving to the city for my studies a few years ago.

Một số câu hỏi khác

 • Which personality do you think we most want to pass on to our children?
 • Which personality do you think are less likely to suffer from stress or anxiety?
 • Which characteristics do you think are the least appealing in a person?
 • What do you think are the most important qualities for friends to have?
 • What personality (or character) traits are most important (or, most valued) in your country?
 • Do you think the culture of a country affects the personality of the people in that country (or is it vice-versa)?
 • What personal characteristics do you think most successful people (need to) have?
 • In general, do you think men and women have (innately) different personality traits?

Như vậy, Unia.vn đã tổng hợp cho bạn những từ vựng, cấu trúc, các câu hỏi và bài mẫu speaking về chủ đề talk about personality. Hy vọng những kiến thức này có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng speaking và đạt điểm cao trong bài thi IELTS nhé!

Bình luận