Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập chi tiết

Với những người học tiếng Anh, chắc hẳn không ai không biết tới đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh là kiến thức cơ bản mà bất cứ người học nào cũng cần phải ghi nhớ ngay từ khi bắt đầu quá trình chinh phục ngoại ngữ này.

Tuy nhiên bạn đã thực sự nắm vững kiến thức và sử dụng thành thạo chủ điểm ngữ pháp này chưa? Bài viết dưới đây UNI Academy sẽ gửi tới bạn toàn bộ kiến thức chi tiết nhất về đại từ nhân xưng

1. Đại từ nhân xưng là gì?

Định nghĩa đại từ nhân xưng
Định nghĩa đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng hay còn được là gọi đại từ xưng hô – một từ dùng để đại diện cho 1 danh từ chỉ người, vật, sự vật , sự việc được nhắc đến ở trong câu hoặc câu trước đó để tránh việc lặp lại từ không cần thiết . Sử dụng đại từ nhân xưng nhằm thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ, bên cạnh đó còn giúp hạn chế việc lặp lại một từ nhiều lần trong các câu.

Ví dụ:

 • My mother is a doctor.
 • My mother is beautiful and graceful.
 • My father has black eyes.

Khi miêu tả về một người nào đó, cụ thể như ví dụ trên về mẹ, nếu cứ dùng đi dùng lại từ “My mother”sẽ khiến câu văn khá dài dòng nhàm chán và tạo cảm giác mệt mỏi cho người đọc/người nói.

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tiếng Anh có 8 đại từ nhân xưng: I, you, he, she, it, we, you, they.

Xem thêm:

2. Chức năng của đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng có thể đứng ở các vị trí và đóng các vai trò sau trong câu: chủ ngữ, tân ngữ, sau giới từ.

Chức năng đại từ nhân xưng
Chức năng đại từ nhân xưng

Mỗi đại từ nhân xưng có 2 dạng: dạng chủ ngữ và dạng tân ngữ.

Ví dụ: They go to school on foot. (Họ tới trường bằng cách đi bộ.)

=> “they” có vai trò là chủ ngữ của câu.

We advise her to study hard and experience many outdoor activities. (Chúng tôi khuyên cô ấy nên học tập chăm chỉ và trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời.)

=> “She” trong trường hợp này sẽ được viết dưới dạng “her” và là tân ngữ trực tiếp của động từ “advise”.

Xem thêm:

2.1. Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu

Itôi, taChỉ người nói ở dạng số ít
Wechúng tôi, chúng taChỉ người nói ở dạng số nhiều
Youbạn, các bạnChỉ người nghe ở dạng số ít hoặc số nhiều
Theyhọ, chúng nóChỉ nhiều đối tượng được nói tới
Heanh ấy, ông ấy, …Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực
Shechị ấy, bà ấy, …Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái
It  nó,….Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính

Khi đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu thì đại từ nhân xưng đứng trước động từ chính của câu và các động từ chính phải được biến đổi cho phù hợp với chủ từ của nó.

Ví dụ:

 • She is a teacher. (Cô ấy là một giáo viên.)
 • He play footbabll very skillfully. (Anh ta chơi đá bóng rất điêu luyện.)

2.2. Đại từ nhân xưng làm túc từ trong câu

Metôi, taChỉ người nói số ít
Uschúng tôi, chúng taChỉ người nói số nhiều
Youbạn, các bạnChỉ người nghe số ít hoặc số nhiều
Themhọ, chúng nóChỉ nhiều đối tượng được nói tới
Himanh ấy, ông ấy, …Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực
Her  chị ấy, bà ấy, …Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái
ItChỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính

Khi đại từ nhân xưng làm túc từ trong câu, thì đại từ nhân xưng này đứng sau động từ chính của câu.

Ví dụ:

 • I don’t love him anymore. (Tôi không còn yêu anh ấy nữa.)
 • She got lost when she found my house. (Chị ấy đã đi lạc khi đang tìm đường tới nhà tôi.)

Xem thêm: So sánh nhất (Superlative) trong tiếng Anh

3. Cách sử dụng đại từ nhân xưng

3.1.  Đại từ được sử dụng làm chủ ngữ trong câu

Đại từ  thường làm chủ ngữ thường được đặt ở đầu câu, đứng trước động từ.

Ví dụ: He really loves his homeland. (Anh ấy thực sự rất yêu quê hương của mình.)

Cách dùng đại từ nhân xưng
Cách dùng đại từ nhân xưng

3.2. Đại từ được sử dụng làm tân ngữ trong câu

Đại từ thường làm tân ngữ trong câu sẽ đứng sau động từ.

Ví dụ: I invited her to my birthday party last night.

3.3. Đại từ được sử dụng làm tân ngữ gián tiếp của động từ

Đại từ thường đứng trước danh từ và đứng sau động từ.

Ví dụ: Linh gave Tuan a nice gift.

3.4. Đại từ được sử dụng làm tân ngữ của giới từ

Đại từ ở trong trường hợp này thường sẽ đứng sau giới từ.

Ví dụ: We couldn’t finish this project without them.

4. Bảng đại từ nhân xưng mở rộng

Bảng đại từ nhân xưng mở rộng
Bảng đại từ nhân xưng mở rộng
Đại từ chủ ngữĐại từ tân ngữĐại từ phản thânTính từ sở hữuĐại từ sở hữu
I(tôi)Me(là tôi)myself(chính tôi)my(của tôi)mine(là của tôi)
you (bạn)You(là bạn)yourself, yourselves(chính bạnyour(của bạn)yours(là của bạn)
he, she, it(anh/cô ta, nó)him, her, it(là anh/cô ấy, nó)himself, herself, itself(chính anh/cô ấy, nó)his, her, its(của anh/cô ấy, nóhis, hers(là của anh/cô ấy)
we (chúng tôi)us (là chúng tôi)ourselves (chính chúng tôi)our(của chúng tôi/chúng ta)ours(là của chúng tôi/thuộc về chúng tôi)
they (chúng nó)them (là chúng nó)themselves(chính chúng nó)their(của chúng)theirs(là của chúng nó/thuộc về chúng nó)

Xem thêm:

5. Bài tập đại từ nhân xưng

Bài tập 1: Hoàn thành câu. Điền vào chỗ trống tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu

1. I’ve got a watch. This is _______ watch.

2. My friends and I have got sweets. The sweets are _______.

3. Mum has got a new bag. That’s _______ bag.

4. Peter has got a kite. The kite is _________.

5. My brothers have got kites. The bikes are __________.

6. Karen has got a dog. That’s ______ dog.

7. She has a new cat. It is __________.

8. You have a new toy. It is __________.

9. The coat belongs to me. It is __________.

10. The chair belongs to Mary. It is __________

11. I have a new book. It is __________.

12. They have new pillows. It is __________.

13. We have new shoes. They are __________.

Bài tập 2: Chọn từ phù hợp

1. This isn’t her skirt. ________ is blue.

A. Hers

B. Her

C. She

D. He

2. ______ daughter is a teacher.

A. Our

B. Ours

C. Us

D. We

3. This is my new dress. Look at _____!

A. I

B. mine

C. me

D. my

4. Linda is _______ cousin.

A. him

B. he

C. he’s

D. his

5. This craft isn’t mine. It’s _______.

A. Him

B. She

C. Hers

D. Them

Bài tập 3: Khoanh tròn đáp án đúng

1. Linda is my/ mine sister

2. Look at the leaves of the tree/ the tree leaves

3. He is a friends of her/ hers.

4. That car is their/ theirs

5. These toys are your/ yours

Bài tập 4: Đọc email sau. Chọn đáp án đúng và điền vào chỗ trống

Dear Christian,

My name is Emily and I want to be _____ (1) e-pal. I am seven years old and I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have ______ (3) got any brothers or sisters? In my free time, I go to the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friend _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India and her father is from Germany. Please write soon and tell _____ (6) all about you family and friends.

Best wishes,

Emily

1. A. yoursB. yourC. you
2. A. beB. canC. have got
3. A. youB. yourC. yours
4. A. amB. isC. are
5. A. SheB. HersC. Her
6. A. IB. meC. my

Bài tập 5: Chọn đáp án đúng

1. These toys are _______.

A. you

B. your

C. yours

2. I love ______ grandparents.

A. mine

B. me

C. my

3. _____ children are young.

A. They’re

B. They

C. Their

4. That CD is _____.

A. mine

B. my

C. me

5. These clothes aren’t ______.

A. our

B. ours

C. we

6. Your bike is a lot faster than __________________.

A. my

B. its

C. mine

7. The book is _________________ but you’re welcome to read it.

A. mine

B. yours

C. my

8. _____________ dog is always so friendly

A. There

B. They

C. Their

9. My sister gets along well with _____________.

A. yours

B. you

C. your

10. I looked everywhere for my keys but I could only find _____________.

A. your

B. yours

C. them

Bài tập 6: Điền tính từ sở hữu

1. (I) _________ sister is ten years old2. (He) _________ eyes are blue
3. (They) _________ car is red4. (We) _________ dog is white
5. (You) _________ bicycles are old6. (She) _________ house is big
7. (He) _________ father is doctor8. (I) _________ sister is Mary

Đáp án

Đáp án 1

 1. My
 2. Ours
 3. Her
 4. His
 5. His
 6. Her
 7. Hers
 8. Yours
 9. Mine
 10. Hers
 11. Mine
 12. Theirs
 13. Ours

Đáp án 2

1. A

2. A

3. B

4. D

5. C

Đáp án 3

1. Linda is my sister

2. Look at the leaves of the tree

3. He is a friend of hers.

4. That car is theirs

5. These toys are yours

Đáp án 4

1. B

2. C

3. A

4. B

5. C

6. B

Đáp án 5

1. C

2. C

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. A

10. C

Đáp án 6

1. My__ sister is ten years old2. (He) His__ eyes are blue
3. (They) Their car is red4. (We) Our dog is white
5. (You) Your__ bicycles are old6. (She) Her__ house is big
7. (He) His_ father is doctor8. (I) My sister is Mary

Xem thêm

Trên đây là toàn bộ kiến thức về đại từ nhân xưng, UNI Academy hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn thành công chinh phục tiếng Anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Bình luận