Tính từ mô tả giọng điệu – giọng nói con người bằng tiếng Anh

Tiếng Anh có rất nhiều từ vựng dùng để miêu tả sắc thái của giọng điệu và giọng nói trong giao tiếp với những người xung quanh. Những tính từ tiếng Anh về giọng điệu – giọng nói con người dưới đây sẽ giúp các bạn có được những từ mới tiếng Anh thú vị và học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.

Hãy cùng Unia.vn học những tính từ tiếng Anh về giọng điệu – giọng nói con người nhé!

1. Tính từ mô tả giọng điệu con người bằng tiếng Anh

Tính từ mô tả giọng điệu con người bằng tiếng Anh
Tính từ mô tả giọng điệu con người bằng tiếng Anh
 • Dreary: Thê lương
 • Quizzical: Giễu cợt
 • Alarmed: Hoảng sợ
 • Horrified: Sợ hãi
 • Political: Chính trị
 • Hurtful: Đau đớn
 • Obnoxious: Khả ố
 • Sympathetic: Đáng thương
 • Cautious: Thận trọng
 • Disbelieving: Không tin
 • Intelligent: Thông minh
 • Dull : Nhạt nhẽo, đần độn
 • Startled: Giật mình
 • Angry: Tức giận
 • Sad: Buồn rầu
 • Supportive: Thiện chí
 • Careful: Thận trọng
 • Intently: Chăm chú
 • Hating: Ghét bỏ
 • Bitter: Đắng cay
 • Social: Hòa đồng
 • Religious: Có đức tin
 • Mysterious: Bí ẩn
 • Outraged: Tức giận
 • Sympathetic: Đồng cảm, thông cảm
 • Get mad: Nổi điên
 • Heavy: Nặng nề
 • Humor: Hài hước
 • Annoyed: Khó chịu
 • Stupid: Ngốc
 • Secretive: Bí mật, giấu giếm
 • Irritated: Khó chịu
 • Pathetic: Đáng thương
 • Disgruntled: Bất mãn
 • Enlightened: Được giác ngộ
 • Calculated: Tính toán
 • Not supportive: Không thiện chí
 • Narcissistic: Tự mãn
 • Sarcastic: Châm biếm
 • Loving: Trìu mến
 • Happy: Vui mừng
 • Devoted: Tận tâm
 • Remorseful: Hối hận
 • Secular: Tầm thường
 • Clever: Ranh mãnh
 • Sardonic: Mỉa mai
 • Foolish: Ngu xuẩn
 • Resentful: Bực bội
 • Purposeful: Có chủ đích
 • Guilty: Có lỗi
 • Bold: Táo bạo
 • Light: Nhẹ nhàng
 • Involved: Quan tâm
 • Believing: Tin cậy

Xem thêm: Các thì trong tiếng Anh

2. Tính từ mô tả giọng nói con người bằng tiếng Anh

Tính từ mô tả giọng nói con người bằng tiếng Anh
Tính từ mô tả giọng nói con người bằng tiếng Anh
 • Adenoidal (adj) /ˈæd.ən.ɔɪdz/: If someone’s voice is adenoidal, some of the sound seems to come through their nose – Giọng nghẹt mũi, giọng nói khi bịt mũi.
 • Appealing (adj) /əˈpiː.lɪŋ/: An appealing look/ voice shows that you want help, approval, or agreement – Giọng nói cảm động, van lơn khiến người khác muốn giúp đỡ.
 • Breathy (adj) /ˈbreθ.i/: With loud breathing noises – Vừa nói vừa thở, giọng nói có tiếng thở lớn.
 • Brittle (adj) /ˈbrɪt.l̩/: If you speak in a brittle voice, you sound as if you are about to cry – Giọng nói run run sắp khóc.
 • Dead (adj) /ded/: If someone’s eyes or voice are dead, they feel or show no emotion – Giọng nói vô cảm, vô hồn.
 • Disembodied (adj) /ˌdɪs.ɪm’bɒd.id/: A disembodied voice comes from someone who you cannot see – Giọng nói của một người bạn không thấy.
 • Flat (adj) /flæt/: Spoken in a voice that does not go up and down, this word is often used for describing the speech of people from a particular region – Giọng nói bằng phẳng, đều đều (miêu tả giọng nói của vùng nào đó.)
 • Grating (adj) /ˈɡreɪ.tɪŋ/: A grating voice, laugh, or sound is unpleasant and annoying – Giọng nói khó chịu, làm phiền người khác.
 • High-pitched (adj) /ˌhaɪˈpɪtʃt/: A high-pitched voice or sound is very high, sometimes ​loud or ​unpleasant – Giọng nói cao, léo nhéo, có thể âm lượng lớn, gây khó chịu.
 • Hoarse (adj) /hɔːs/: Having a ​rough ​voice, often because of a ​sore ​throat or a ​cold – giọng nói bị khàn vì ốm, đau họng.
 • Honeyed (adj) /ˈhʌn.id/: Honeyed words or a honeyed voice sound very nice, but you cannot trust the person who is speaking – Giọng nói dễ chịu, ngọt ngào nhưng không đáng tin.
 • Husky (adj) /ˈhʌs.ki/: A husky voice is deep and sounds hoarse (as if you have a sore throat), often in an attractive way – Giọng nói trầm khàn, ấm áp, hấp dẫn.
 • Matter-of-fact (adj): Usually used if the person speaking knows what they are talking about (or absolutely think they know what they are talking about) – Giọng nói quả quyết, chắc chắn.
 • Monotonous (adj) /məˈnɒt.ən.əs/: This kind of voice is boring and unpleasant due to the fact that it does not change in loudness or become higher/ lower – Giọng nói đều đều, gây ra cảm giác chán, nhạt nhẽo.
 • Nasal (adj) /ˈneɪ.zəl/: Someone with a nasal voice sounds as if they are speaking through their nose – Giọng mũi.
 • Orotund (adj) /ˈɒrə(ʊ)tʌnd/: An orotund voice is loud and clear – Giọng to, rõ ràng
 • Penetrating (adj) /ˈpen.ɪ.treɪ.tɪŋ/: A penetrating voice is so high or loud that it makes you slightly uncomfortable – Giọng nói chói tai.
 • Quietly (adj) /ˈkwaɪət.li/: In a soft, quiet voice – Giọng nói nhỏ, nhẹ.
 • Ringing (adj /rɪŋɪŋ/: Very loud and clear – Giọng to, rõ, sáng.
 • Rough (adj) /rʌf/: Not soft and is unpleasant to listen to – Giọng nói thô lỗ, cộc cằn
 • Silvery (adj) /ˈsɪl.vər.i/: This voice is clear, light, and pleasant – Giọng nói sáng, rõ ràng, dễ chịu.
 • Singsong (adj) /ˈsɪŋ.sɒŋ/: Voice rises and falls in a musical way – Nói như hát, giọng nói ngân nga.
 • Taut (adj) /tɑːt/: A voice that shows someone is nervous or angry – Giọng nói lo lắng, sợ hãi.
 • Thin (adj) /θɪn/: High and unpleasant to listen to – Giọng mỏng, eo éo, the thé
 • Throaty (adj) /ˈθrəʊ.ti/: Low and ​rough – Giọng trầm, khàn.
 • Toneless (adj) /ˈtəʊn.ləs/: Not ​expressing any ​emotion – Giọng nói vô cảm.
 • Tremulous (adj) /ˈtrem.jʊ.ləs/: Voice is not steady; for example, because you are afraid or excited – Giọng nói run run, ngập ngừng.
 • Wheezy (adj) /wiːzi/: A wheezy noise sounds as if it is made by someone who has difficulty breathing – Giọng nói khò khè tựa như khó thở.
 • Wobbly (adj) /ˈwɒb.l̩.i/: If your voice is wobbly, it goes up and down, usually because you are frightened, not confident, or are going to cry – Giọng nói không ổn định, dao động vì sợ hãi, sắp khóc.

Xem thêm bài viết liên quan:

Đó là những tính từ tiếng Anh về giọng điệu mà các bạn nên biết. Những từ vựng tiếng Anh thú vị này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều những từ vựng cần thiết hơn cho quá trình học tiếng Anh của mình. Unia.vn chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bình luận