Quy tắc thêm er trong so sánh hơn đầy đủ nhất

Khi sử dụng các cấu trúc câu so sánh hơn, nhiều bạn học sinh sẽ bị phân vân có nên thêm er vào sau tính từ không, không biết cách phân biệt so sánh nhất và so sánh hơn. Vì vậy, bài viết hôm này sẽ giúp bạn nắm rõ cấu trúc câu so sánh cũng như quy tắc thêm er để giúp bạn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới.

Các trường hợp thêm er

Er là hậu tố và thường được sử dụng trong 2 trường hợp sau:

 • Thêm er cho tính từ trong cấu trúc câu so sánh hơn.
  • Nam is taller than me. – Nam cao hơn tôi.
  • My sister’ bedroom is larger than mine. – Phòng ngủ của chị tôi lớn hơn của tôi.
 • .Thêm er để tạo thành danh từ chỉ nghề nghiệp, chỉ người.
  • Painter: Thợ sơn
  • Worker: Công nhân
  • Teacher: Giáo viên

Cấu trúc câu so sánh

So sánh hơn

Công thức:

 • S + V + Tính từ ngắn vần + er + than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
 • S + V + Tính từ dài vần + more than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
Cách sử dụng cấu trúc câu so sánh hơn
Cách sử dụng cấu trúc câu so sánh hơn – Quy tắc thêm er

Ví dụ:

 • She is thinner than me. – Cô ấy gầy hơn tôi.
 • Red book is expensive more than black book. – Quyển sách màu đỏ mắc hơn quyển sách màu đen.

So sánh bằng

Công thức:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • S + V + as + adj/ adv + as + Noun/ pronoun/ clause
 • S + V + the same + noun + as + N/ pronoun
 • S + to be + different from + noun/ pronoun

Ví dụ

 • Mary sings as well as her mother. – Mary hát hay như mẹ của cô ấy.
 • England is different from the United Kingdom. – Nước Anh thì khác với Vương quốc Anh.
 • His house is the same hight as mine. – Nhà của anh ấy cao bằng nhà của tôi.

So sánh nhất

Công thức:

 • Noun (subject) + verb + the + tính từ ngắn vần + est + noun (object)
 • Noun (subject) + verb + the + most +  tính từ dài vần + + noun (object)
 • Noun (subject) + verb + the + least + adj + + noun (object)
Cách sử dụng cấu trúc câu so sánh nhất
Cách sử dụng cấu trúc câu so sánh nhất – Quy tắc thêm er

Ví dụ:

 • My mom is the greatest woman in the world. – Mẹ tôi là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế giới.
 • This is the least practical plan for us. – Đây là dự án kém khả thi nhất cho chúng ta.
 • Anna is the most intelligent student in her class. – Anna là người thông minh nhất lớp của cô ấy.

Quy tắc thêm er

Đối với câu so sánh

Quy tắc thêm er đối với các tính từ ngắn vần, khi sử dụng cấu trúc câu so sánh hơn, bạn cần phải thêm er vào sau theo các quy tắc thêm er sau:

 • Khi tính từ ngắn vần kết thúc bởi “nguyên âm – phụ âm”, bạn phải cần gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi “-er”. Ví dụ: Big -> bigger, hot -> hotter,…
 • Khi tính từ ngắn vần kết thúc với đuôi “-y”, bạn phải cần đổi “y” thành “i” rồi mới thêm đuôi “-er”. Ví dụ: Happy -> happier, early -> earlier,…
 • Khi tính từ ngắn vần kết thúc bằng đuôi “-e”, bạn chỉ cần thêm “-r” phía sau để tạo thành cấu trúc so sánh hơn. Ví dụ: Late -> later, large -> larger,… 
 • Khi tính từ ngắn vần kết thúc bằng phụ âm, bạn chỉ cần thêm er vào cuối câu. Ví dụ: Tall → taller,  near → nearer.
 • Khi tính từ dài vần (có hai âm tiết) kết thúc bằng “et, ow, le, er,y” thêm đuôi “-er” như tính từ ngắn vần thông thường. Ví dụ: Quiet → quieter, clever → cleverer.

Xem thêm: Các tháng trong tiếng Anh

Đối với từ chỉ người, nghề nghiệp

Quy tắc thêm er để chuyển động từ thành danh từ chỉ nghề nghiệp, bạn có thể thêm hậu tố er vào động từ đó.

Ví dụ:

Hậu tố chỉ nghề nghiệp er - Quy tắc thêm er
Hậu tố chỉ nghề nghiệp er – Quy tắc thêm er
 • Teachers – teach (giáo viên – dạy học)
 • Writers – write (tác giả – viết)
 • Bus and truck drivers – drive their buses and lorries. (Người lái xe buýt hay xe tải – lái xe).

Bài tập vận dụng quy tắc thêm er

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. New York’s population is_____ than San Francisco’s.

A. large B. larger C. more large D.x

2. John is ______ today than he was yesterday.

A. hapier B. more happier C. more happy D. happier

3. My mother’s cooking is _______ your mother’s cooking.

A. bad than B. worse than C. bad D. worse

4. She is coming ________ than I.

A. earlier B. more early C. early than D. more earlier

5. The weather today is _____ it was yesterday.

A. bad than B. bader than C. worse than D. worst than

Bài 2: Chia theo câu so sánh phù hợp

 1. Many people would argue that robots are ………………..… (intelligent) than humans.
 2. The price in the countryside is………………..… (cheap) than that in big cities.
 3. Canada is far …………………..… (large) than Singapore.
 4. My garden is a lot more ……………… (colorful) than this park.
 5. My brother is …………..(quiet) than me.
 6. Art-related subjects are ……………… (interesting) than science classes.
 7. My current apartment is…………… (comfortable) than the one, I rented 2 years ago.
 8. The weather this autumn is even ………….. (nice) than last autumn.
 9. These products in this grocery are ………….. (natural) than these in the near one.
 10. A holiday in the mountains is more memorable……………(memorable) then a holiday in the sea.

Đáp án

Bài 1

 1. B
 2. D
 3. B
 4. A
 5. C

Bài 2

 1. More intelligent
 2. Cheaper
 3. Larger
 4. Colorful
 5. More quiet
 6. More interesting
 7. More comfortable
 8. Nicer
 9. More natural
 10. More memorable

Như vậy, bài viết đã tổng hợp tất cả các quy tắc thêm er đối với các trường hợp khác nhau cũng như ôn lại các cấu trúc câu so sánh. Hy vọng những kiến thức mà Unia.vn chia sẻ có thể giúp bạn “lấy lại gốc” tiếng Anh nhé!

Bình luận