Although + gì? Cấu trúc although trong tiếng Anh

Though, Even though và Although là bộ ba thường gặp trong các đề thi, đề kiểm tra và ngay cả trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, rất nhiều người học vẫn còn lúng túng khi gặp dạng câu này. Nếu bạn cũng nằm trong số đó thì đừng bỏ qua bài viết của UNI Academy về although + gì? cấu trúc although trong tiếng Anh nhé!

Although là gì? 

Although /ɔːlˈðoʊ/: Mặc dù

Although là một liên từ dùng để liên kết những nội dung đối lập nhau về mặt logic.

Ví dụ:

 • Although it was raining heavily, she still went out for a walk. (Mặc dù trời đang mưa to, cô ấy vẫn đi ra ngoài đi bộ.)
 • Although he studied hard, he didn’t pass the exam. (Mặc dù anh ấy học hành chăm chỉ, nhưng anh ta vẫn không đậu kỳ thi.)
 • Although they had a lot of money, they were still unhappy. (Mặc dù họ có rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn không hạnh phúc.)

Although + gì? Cách dùng cấu trúc although trong tiếng Anh

Trong câu, although có thể đứng đầu câu, cuối câu và giữa câu như sau:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Although + gì Cách dùng cấu trúc although trong tiếng Anh
Although + gì? Cách dùng cấu trúc although trong tiếng Anh

Although đứng đầu câu

Cấu trúc: Although + S1 + V1 + …, S2 + V2 + …

Ví dụ:

 • Although it was raining, he still went out for a run. (Mặc dù trời đang mưa, anh ấy vẫn đi ra ngoài để chạy bộ.)
 • Although she had a headache, she went to work anyway. (Mặc dù cô ấy bị đau đầu, cô ấy vẫn đi làm bình thường.)
 • Although he doesn’t have much experience, he’s a quick learner. (Mặc dù anh ta không có nhiều kinh nghiệm, nhưng anh ta học nhanh.)

Although đứng giữa câu

Cấu trúc: Although + S1 + V1 + …, S2 + V2 + …

Ví dụ:

 • I decided to go to the beach although it was a cloudy day. (Tôi quyết định đi đến bãi biển mặc dù trời có mây.)
 • She still loves him although he broke her heart. (Cô ấy vẫn yêu anh ấy mặc dù anh ấy làm đau trái tim cô ấy.)
 • Although he studied hard, he still failed the exam. (Mặc dù anh ta học chăm chỉ, anh ta vẫn trượt kỳ thi.)

Xem thêm:

Cấu trúc Although rút gọn

Khi cả hai mệnh đề của although đều có cùng chủ ngữ, bạn lược bỏ chủ ngữ và chỉ giữ lại nội dung quan trọng nhất.

Cấu trúc Although rút gọn
Cấu trúc Although rút gọn

Khi rút gọn although, thực hiện các cách sau:

Để rút gọn mệnh đề “Although”, bạn có một số bước sau: 

 • Lược bỏ cấu trúc “Chủ ngữ + tobe”, trừ trường hợp “Chủ ngữ + tobe + tính từ”.
 • Chuyển mệnh đề thành một cụm danh từ.
 • Khi chủ ngữ ở 2 mệnh đề là 1, chuyển động từ chính trong mệnh đề “Although” thành “V-ing” nếu là dạng chủ động hoặc quá khứ phân từ “V-ed/ 3” khi câu mang nghĩa bị động.

Ví dụ:

 • Although I am not a morning person, I wake up early every day. => Although not a morning person, I wake up early every day. (Mặc dù tôi không phải là người thường dậy sớm, tôi dậy sớm mỗi ngày.
 • Although it was raining, we went for a walk. => Although raining, we went for a walk. (Mặc dù trời đang mưa, chúng tôi đi dạo.
 • Although he had a lot of work to do, he went to the party. => Although having a lot of work to do, he went to the party. (Mặc dù anh ta có nhiều công việc để làm, anh ta vẫn đi dự tiệc.

Các cấu trúc cùng nghĩa với Although

Cấu trúc Eventhough và though

Though và Eventhough có cùng nghĩa và cùng cấu trúc với although. Tuy nhiên, Although mang sắc thái đời thường, giao tiếp hàng ngày, Even though và Though mang sắc thái trang trọng, lịch sự. Ngoài ra, even though còn thể hiện sự đối lập mạnh mẽ hơn so với “Although” và “Though”.

Cấu trúc: Though/ Eventhough + S + V, S + V

Ví dụ:

 • Though it was raining heavily, they still went for a picnic. (Dù trời đang mưa to, họ vẫn đi dã ngoại.)
 • Even though she was sick, she went to work. (Dù cô ấy bị ốm, cô ấy vẫn đi làm.)

Cấu trúc In spite of/ despite

In spite of và despite cũng có nghĩa là mặc dù nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa In spite of/ despite và although là although đi với mệnh đề còn  In spite of/ despite đi với danh từ hoặc cụm danh từ.

Cấu trúc In spite of và Despite trong tiếng Anh
Cấu trúc In spite of và Despite trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • Despite the heavy rain, she went for a run. (Dù trời mưa to, cô ấy vẫn đi chạy bộ.)
 • In spite of his fear of heights, he climbed to the top of the mountain. (Mặc dù sợ độ cao, anh ta vẫn leo lên đỉnh núi.)

Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

Khi chủ ngữ là danh từ + be + tính từ

Cấu trúc: Although + S + V => In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

Ví dụ

 • Although he was tired, he stayed up late to finish the project. => In spite of his tiredness, he stayed up late to finish the project.
 • Although it was raining heavily, they still went out for a walk. => Despite the heavy rain, they still went out for a walk.
 • Although she is young, she has a lot of experience in her field. => Though she is young, she has a lot of experience in her field.

Khi chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau

Cách đổi: Bỏ chủ ngữ và thêm “ing” cho động từ.

Ví dụ:

 • Although it was raining heavily, they decided to go for a picnic. (Mặc dù trời mưa to, họ quyết định đi picnic.) => Despite the heavy rain, they decided to go for a picnic. 
 • Although she had studied hard, she failed the exam. (Mặc dù cô ấy đã học chăm chỉ, cô ấy vẫn trượt kỳ thi.) => Despite studying hard, she failed the exam. 
 • Although he was offered a higher salary, he decided to stay with his current job. (Mặc dù anh ta được đề nghị mức lương cao hơn, anh ta quyết định ở lại công việc hiện tại.) => Despite being offered a higher salary, he decided to stay with his current job. 

Xem thêm:

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc câu although

Khi sử dụng cấu trúc although, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Không sử dụng “but” trong câu although, thay vào đó sẽ dùng dấu “,” để ngăn cách 2 vế. 
 • Even though thường được dùng trong các tình huống trang trọng.
 • Không sử dụng “although” khi hai mệnh đề có cùng ý nghĩa.
 • Đặt “although” ở đầu câu nếu muốn nhấn mạnh
 • Hai vế của although phải có nghĩa trái ngược nhau

Bài tập cấu trúc although

Bài tập cấu trúc although

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống 1 trong các từ sau: In spite of, Despite, Although

 1. They liked their summer holiday, ________ the rain.
 2. My Father decided to take me to the office  ________ he didn’t have much time.
 3. ________ her laziness, she still goes jogging every morning.
 4. We still play football outside _______ the heat of the sun.
 5. Salim went home  alone at night, ________ she knew that it was very dangerous.

Bài tập 2: Viết lại câu với từ gợi ý

 1. Although she was tired, she continued to work on the project. → Despite 
 2. Despite not studying much, he still passed the test.  → Even though 
 3. In spite of the heavy rain, they still went out for a walk. → Although
 4. In spite of having a headache, she went to the concert. → Although
 5. Although he is young, he is very talented. → Eventhough 

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. In spite of/ despite
 2. Although
 3. In spite of/ despite
 4. In spite of/ despite
 5. Although

Đáp án bài tập 2

 1. Despite her tiredness, she continued to work on the project.
 2. Even though she was tired, she continued to work on the project.
 3. Although he didn’t study much, he still passed the test.
 4. Although it was raining heavily, they still went out for a walk.
 5. Even though he is young, he is very talented.

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn chi tiết cách dùng cấu trúc although và phân biệt although với các cấu trúc tương tự. Hy vọng với những kiến thức và thông tin Unia.vn cung cấp, bạn có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc này cũng như biết cách vận dụng nó vào tình huống thực tế nhé!

Bình luận