Cách sử dụng Although, Though và Even though trong tiếng Anh

Cấu trúc Although, Though và Even though được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Với cùng một nét nữa 3 từ có thể thay thế nhau nhưng xét về mặt ngữ pháp chúng có sự khác biệt mà các bạn cần lưu ý khi sử dụng.

Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây Unia.vn sẽ tổng hợp đầy đủ và chi tiết cách sử dụng Although, Though và Even though trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, cuối bài viết có bài tập và đáp án chi tiết để các bạn tham khảo.

1. Cấu trúc của Although, Though và Even though trong tiếng Anh

Về mặt ngữ nghĩa, Although, Though và even Though tương đồng với cấu trúc Despite và In spite of. Vì vậy chúng có thể dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên chúng lại có sự khác biệt về mặt ngữ pháp.

Cấu trúc của Although, Though và Even though
Cấu trúc của Although, Though và Even though

Cấu trúc của Although, Though và Even though:

Trong tiếng Anh cơ bản, chúng ta có thể sử dụng các từ này thay thế cho nhau mà không bị thay đổi về mặt ngữ nghĩa.

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Although/ though/ even though + S + V (chia theo thì thích hợp)

Ví dụ:

 • He still chases after Anna even though he knows she doesn’t like him. (Anh vẫn đuổi theo Anna dù biết cô không thích anh.)
 • Although your parents won’t let him, he still goes out with you. (Mặc dù bố mẹ không cho phép nhưng anh ta vẫn ra ngoài với bạn.)
 • She decided to go out, although it’s raining heavily. (Cô ấy quyết định đi ra ngoài, mặc dù trời đang mưa rất to.)
 • Even though/Even if he got low score, he was still lazy. (Mặc dù/ ngay cả khi anh ta bị điểm thấp, anh ta vẫn lười biếng.)

Lưu ý: Cả 3 liên từ đều có thể đứng ở đầu hoặc giữa câu. Khi sử dụng chúng ở đầu câu, phải thêm dấu “,” khi kết thúc mệnh.

Xem thêm: Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Introduce Yourself

2. Cách sử dụng Although trong tiếng Anh

Although (ɔːlˈðəʊ) có cách dùng gần giống với “but” và “however” khi đang thảo luận, nhắc đến một sự việc, hành động nào đó trái ngược, đối lập với mệnh đề còn lại.

Và although thường được đứng ở đầu câu hoặc giữa câu (sau dấu phẩy). Although: Sau although chúng ta sử dụng mệnh đề gồm chủ ngữ và động từ.

Cách sử dụng Although
Cách sử dụng Although

Ví dụ:

 • Jack felt Rose was wrong, although he didn’t say that at the time. (Jack cảm thấy Rose đã sai, mặc dù anh ấy đã không nói như vậy vào lúc đó.)
 • Although it was expensive, I bought it. (Mặc dù nó đắt nhưng tôi vẫn mua nó.)
 • Although the sun was shining, I weren’t feel warm a lot. (Mặc dù trời năng chói chang nhưng tôi không cảm thấy ấm lắm.)
 • Although small, the kitchen is well designed. (Tuy nhỏ, nhưng phòng bếp được thiết kế rất thông thoáng.)
 • We enjoyed this course, although we would have liked more speaking skill practice. (Chúng tôi rất thích khóa học, mặc dù chúng tôi muốn thực hành kỹ năng nói nhiều hơn.)
 • Although we saw each other every day, we didn’t really know each other. ( Mặc dù chúng tôi nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng chúng tôi không thực sự biết về nhau.)
 • Although the night party was delicious, Tom didn’t eat very much because he wasn’t hungry. (Mặc dù tiệc tối nay rất ngon, nhưng Tôm không ăn được nhiều vì anh ấy không đói.)

3. Cách sử dụng Even though trong tiếng Anh

Even though (ˈiːvn ðəʊ) mang nghĩa và có cách sử dụng giống Although. Nhưng nó có sự khác biệt ở phần diễn tả sự đối lập, trái ngược mạnh mẽ hơn.

Even though: Giống như although, even though cũng được theo sau bởi một mềnh đề gồm chủ ngữ và động từ.

Ví dụ:

 • We lost the game, even though everyone played well. (Chúng tôi đã thua trận mặc dù mọi người đều chơi tốt.)
 • Eventhough it was raining, my brother decided to go picnic. (Mặc dù trời đang mưa, nhưng anh trai tôi vẫn quyết định đi picnic.)
 • Even though our teacher spoke very quietly, we could understand every word. (Mặc dù cô giáo của chúng tôi nói rất nhỉ, nhưng chúng tôi có thể hiểu từng từ.)
 • My little brother didn’t get this job, even though he had all the necessary qualifications for job. (Em trai tôi đã không nhận được công việc này, mặc dù em ấy có tất cả các bằng cấp cần thiết cho công việc.)
 • Even though everyone played well, we lost the game. (Mặc dù mọi người đều chơi tốt nhưng chúng tôi vẫn thua.)

Xem thêm: Các tháng trong tiếng Anh

4. Cách sử dụng Though trong tiếng Anh

Though (ðəʊ) cũng mang nghĩa giống hai từ trên, nhưng nó thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày hay những tình huống đời sống (informal), không trang trọng.

Bởi vậy nên “though” cũng thường được đặt ở đầu câu hoặc giữa câu (sau dấu phẩy). Đôi khi chúng ta dùng THOUGH thay cho although, cấu trúc câu vẫn không thay đổi.

Cách sử dụng Though
Cách sử dụng Though

Ví dụ:

 • Jennie will probably say no, though it’s worth asking. – Jennie có thể sẽ nói không, mặc dù điều đó đáng để nói.
 • Though she gave no sign, I was sure she had seen me. – Mặc dù cô ấy không ra dấu, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy đã nhìn thấy tôi.
 • Though Marry didn’t like the film, she thought the music was not bad – Mặc dù Marry không thích bộ phim, nhưng cô ấy nghĩ âm nhạc không tệ.

Ngoài ra, “though” còn được dùng ở cuối câu rất phổ biến trong các trường hợp thân mật, gần gũi như nói chuyện với bạn bè, gia đình:

 • We waited ages for our food. The waiter was really nice, though. – Chúng tôi đã đợi rất lâu cho đồ ăn. Mặc dù người phục vụ rất tốt.
 • This laptop is expensive. I really want it, though. – Chiếc máy tính xách tay này rất đắt. Mặc dù tôi rất muốn có nó.

Xem thêm: Cách phát âm ed – Mẹo ghi nhớ chuẩn nhất

5. Phân biệt cách sử dụng Although, though và Even Though

Sự khác biệt lớn nhất giữa although, even though, though, even if là sắc thái biểu đạt và ngữ cảnh sử dụng. Trong 3 từ although, even though, though thì “even though” thể hiện sự tương phản mạnh mẽ nhất, rồi giảm dần xuống although và cuối cùng là though.

Phân biệt cách sử dụng Although, Even though và Though
Phân biệt cách sử dụng Although, Even though và Though

Although thường được sử dụng nhiều trong văn viết, với sắc thái trang trọng (formal) còn Though lại được sử dụng phổ biến trong văn nói, với sắc thái informal. Và trong đa số trường hợp, Though thường đứng cuối câu.

Ví dụ: It was raining. We decided to go fishing though. (Trời đang mưa nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi câu cá.)

Trong văn nói văn viết trang trọng, chúng ta còn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn với Although và Though để giới thiệu mệnh đề sau mà không cần động từ.

Ví dụ:

 • Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics. (Peter, mặc dù làm việc chăm chỉ hơn trong học kỳ này, vẫn cần phải nghiên cứu nhiều hơn về toán học.)
 • Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk. (Raymond, mặc dù rất quan tâm nhưng không hề biểu lộ cảm xúc khi cô mời anh đi dạo.)
 • Though more expensive, the new car model is safer and more efficient. (Mặc dù đắt hơn, nhưng mẫu ô tô mới vẫn an toàn và hiệu quả hơn.)

Trong một số trường hợp Though/ Although có thể mang nghĩa giống “but” và “however” (nhưng, tuy nhiên).

Even if dùng cho những tình huống tưởng tượng không có thật. Even if có nghĩa tương ứng với “whether or not” (có hoặc không).

Ví dụ: Even if I had a lot of money, I’ll never buy this house. (Kể cả có trở nên nhiều tiền có tôi cũng sẽ không mua căn nhà đó) => Thực tế tôi chưa nhiều tiền

6. Bài tập về cách sử dụng Although, though và Even Though

Sau khi tìm hiểu chi tiết kiến thức về cách sử dụng Although, though và even though trong tiếng Anh các bạn có thể thực hành ngay các bài tập dưới đây. Sau khi làm xong mọi người có thể kiểm tra đối chiếu bài làm của mình với đáp án đầy đủ ở cuối bài viết.

Bài tập về cách sử dụng Although, though và Even Though
Bài tập về cách sử dụng Although, though và Even Though

Bài tập 1: Điền những từ còn thiếu vào chỗ trống

 1. ……….. it rained a lot, they enjoyed their summer holiday
 2. We went out…….. its was raining heavily
 3. ……….the traffic was so bad, my brother and sister arrived on time.
 4. …………. Marth was really tired, he couldn’t sleep last night
 5. The homestay isn’t so beautiful, I really like this  green garden….
 6. I see Rose every week. I ‘ve never spoken to her…….
 7. ….. it was a quarantine time, students still study at school.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. _______ he likes chocolate, he tries not to eat it.

 • A. As
 • B. Though
 • C. Since
 • D. Despite

2. _______________ he had enough money, he refused to buy a new car.

 • A. In spite
 • B. In spite of
 • C. Despite
 • D. Although

3. _______________, he walked to the station.

 • A. Despite being tired
 • B. Although to be tired
 • C. In spite being tired
 • D. Despite tired

4. ________________ her lack of hard work, she was promoted.

 • A. Because
 • B. Even though
 • C. In spite of
 • D. Despite of

5. She left him _______________ she still loved him.

 • A. Even if
 • B. Even though
 • C. In spite of
 • D. Despite

Bài tập 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 • 1. They have very little money. They are happy. (in spite of) …………………………..
 • 2. My foot was injured. I managed to walk to the nearest village. (although) ……………………………..
 • 3. I enjoyed the film. The story was silly. (in spite of) …………………………..
 • 4. We live in the same street. We hardly ever see each other. (despite) ………………………………
 • 5. I got very wet in the rain. I was only out for five minutes. (even though) …………………………..

Bài tập 4: Chọn đáp án đúng đồng nghĩa với câu cho trước

1. Mr. Ba was late for the meeting though he took a taxi.

 • A. Even though taking a taxi, Mr. Ba was late for the meeting.
 • B. In spite of taking a taxi, but Mr. Ba was late for the meeting.
 • C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.
 • D. Mr. Ba was late for the meeting although having taken a taxi.

2. We came to the meeting on time though the traffic was heavy.

 • A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time.
 • B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.
 • C. Even though the heavy traffic, we came to the meeting on time.
 • D. Although the traffic was heavy, but we came to the meeting on time.

3. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert.

 • A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not.
 • B. Bill arrived late for the concert because of the taxi.
 • C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.
 • D. Bill took a taxi to the concert, but he couldn’t catch it.

4. Although she is rich, she can’t afford to buy the car.

 • A. She doesn’t have enough money to buy the car she likes.
 • B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.
 • C. The car is too expensive for her to buy.
 • D. She wants to buy the car but it costs a lot.

5. Although Sue felt tired, she stayed up late talking to Jill.

 • A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
 • B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
 • C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking to Jill.
 • D. Sue stayed up late talking to Jill. As a result, she was tired.

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. Although/ though/ even though
 2. Although/ though/ even though
 3. Although/ though/ even though
 4. Even though
 5. Though
 6. Though
 7. Even if

Đáp án bài tập 2

 1. B. Though
 2. D. Although
 3. A. Despite being tired
 4. C. In spite of
 5. B. Even though

Đáp án bài tập 3

 1. In spite of having very little money, they are happy.
 2. Although my foot was injured, I managed to walk to the nearest village.
 3. I enjoyed the film in spite of the silly story.
 4. Despite living in the same street we hardly ever see each other.
 5. Even though I was only out for five minutes, I got very wet in the rain.

Đáp án bài tập 4

 1. C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.
 2. B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.
 3. C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.
 4. B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.
 5. A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

Bài viết đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết kiến thức tiếng Anh về cách sử dụng Although, Though và Even though. Unia.vn hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong học tập. Chúc mọi người có kết quả học tập thật tốt!

Bình luận