Cách viết Essay hay thường gặp – 100 cấu trúc bài Essay và ví dụ chi tiết

Một bài Essay đạt điểm cao không chỉ cần có nội dung xuất sắc đúng trọng tâm mà còn phải sử dụng chuẩn xác và linh hoạt từ vựng và ngữ pháp đặc biệt là các cấu trúc viết Essay.

Vì vậy, mình đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc các cách viết Essay và 100 cấu trúc viết Essay hay, phổ biến đầy đủ 3 phần để bạn áp dụng cho bài Essay của mình. Tham khảo ngay!

1. Tổng hợp 20 cách viết Essay phần mở đầu

Phần mở đầu đóng vai trò giới thiệu, dẫn dắt vấn đề được đề cập trong bài Essay. Phần mở đầu ngắn gọn, súc tích sẽ tạo được ấn tượng mạnh cho người chấm bài. Dưới đây là gợi ý 20 cấu trúc viết Essay phần mở đầu phổ biến:

10 cấu trúc viết câu mở bài Essay

Để bắt đầu bài Essay của mình bạn có thể áp dụng một trong 10 cấu trúc viết Essay mở bài ngay bên dưới:

 • It is often said that…/ Many people claim that…: Người ta thường cho rằng…/ Nhiều người cho rằng…
 • In this day and age…/ Nowadays…/ These days…: Ngày nay…
 • Whether… or … is a controversial issue…: Mặc dù …. hoặc …. là một vấn đề gây tranh cãi …
 • We live in an age when many of us are…: Chúng ta sống trong thời đại là nhiều người trong số chúng ta…
 • … is a hotly – debated topic that often divides opinion: …Là chủ đề gây tranh cãi và có nhiều ý kiến trái chiều…
 • People are divided in their opinion regarding…: Mọi người chia sẻ ý kiến của họ về…
 • There is no denying that…: Không thể phủ nhận rằng…
 • …is often discussed yet rarely understood: … Thì thường được thảo luận nhưng hiếm khi được hiểu.
 • Many/ some people claim/ believe that…: Một vài người tin rằng…
 • It goes without saying that…. is one of the most important issues facing us today: Không cần phải nói, … là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt hiện nay.

Ví dụ:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • It goes without saying that Covid – 19 is one of the most important issues facing us today.
 • It is often said that pains cause withdrawals of affected parts of the body.

Xem thêm: Bài mẫu topic Environment IELTS Speaking Part 1, 2, 3

10 cấu trúc nêu luận điểm Essay

Trong khi viết phần mở đầu Essay, bạn cần nêu rõ luận điểm được trình bày trong phần thân bài. Để nêu luận điểm hay, mượt mà bạn có thể sử dụng 10 cấu trúc sau:

 • Let us examine both views before reaching a concrete decision…: Hãy để chúng tôi kiểm tra cả hai quan điểm trước khi đưa ra một quyết định cụ thể.
 • The following paragraphs discuss whether… or… and reach a reasonable conclusion: Các đoạn sau thảo luận về việc… hay… và đưa ra kết luận hợp lý.

Ví dụ: The following paragraphs discuss whether to ban or not to ban tobacco and reach a reasonable conclusion.

Tổng hợp 20 cấu trúc viết essay phần mở đầu
Tổng hợp 20 cấu trúc viết Essay phần mở đầu
 • The following Essay takes a look at both sides of the argument: Bài luận sau đây sẽ xem xét cả hai mặt của lập luận.
 • Put my two cents go for…: Hai xu của tôi dành cho …
 • However, I strongly believe that…: Tuy nhiên, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng …
 • I oppose the view and my reasons will be explained in the following paragraphs: Tôi phản đối quan điểm và lý do của tôi sẽ được giải thích trong các đoạn sau.
 • I will support this view with arguments in the following paragraphs: Tôi sẽ hỗ trợ quan điểm này với các đối số trong các đoạn sau.
 • I personally believe that…: Bản thân tôi tin rằng …
 • Thus the advantages far outweigh the disadvantages: Vì thế, những ưu điểm vượt xa những nhược điểm.
 • I wholeheartedly believe that this trend should be changed: Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng xu hướng này nên được thay đổi.

Xem thêm các bài viết liên quan:

2. 50 cách viết thân bài Essay 

Trong phần thân bài, người viết cần sử dụng các cấu trúc viết Essay một cách linh hoạt, chuẩn xác để phân tích luận điểm, đưa dẫn chứng, ví dụ, phân tích nguyên nhân – kết quả, chỉ ra sự đối lập và nêu lên quan điểm của bản thân.

Dưới đây là 50 cấu trúc viết Essay phần thân bài hay nhất hiện nay:

10 cấu trúc phân tích luận điểm bài Essay 

Mỗi đoạn trong phần thân bài bạn cần đưa ra được những luận điểm chính giải thích cho nhận định và quan điểm của bản thân về vấn đề đã cho. Bạn có thể dùng một trong 10 cấu trúc phân tích luận điểm bài Essay bên dưới để áp dụng cho mình:

 • The main problem is…: Vấn đề chính là…
 • Now that you’re aware of the overview, let’s begin with…: Bây giờ bạn đã biết về tổng quan, hãy bắt đầu với …
 • Firstly, let us take a look at…./ To start with,…: Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào …../ Bắt đầu với …
 • First of all, it is worth considering…: Trước hết, đáng xem xét là …
 • Secondly,… Thirdly,…: Thứ hai,… Thứ ba,…
 • Furthermore,…./ In addition,…/ What is more,…/ On top of that,….: Hơn nữa, …../ Ngoài ra,…./ Hơn nữa là…../ Thêm vào đó…

Ví dụ: Furthermore, they claim that any such interference is completely ineffective.

 • We briefly spoke about… earlier/ Let’s look at it in more depth now…: Chúng tôi đã nói ngắn gọn về … trước đó/ Bây giờ chúng ta hãy xem xét nó sâu hơn…
 • Another point worth noting is…/ Another factor to consider is….: Một điểm nữa đáng để chú ý đó là ……/ Một yếu tố khác cần lưu ý đó là…
 • The crux of the matter…: Điểm mấu chốt của vấn đề là…
 • Lastly,…/ Finally,…./ Last but not least…: Cuối cùng,…/ Cuối cùng… Cuối cùng nhưng không kém quan trọng…

Ví dụ: Finally, tobacco are the cause of lung cancer…

10 cấu trúc đưa dẫn chứng, ví dụ cho luận điểm

Đưa dẫn chứng để minh họa cho lập luận của mình sao cho hay luôn khiến người viết đau đầu. Vậy hãy tham khảo ngay 10 cấu trúc đưa dẫn chứng, ví dụ cho luận điểm cực phổ biến và được đánh giá cao mà chúng tôi tổng hợp sau đây:

 • When it comes to + Noun/ Gerund …: Khi nói đến + Danh từ/ Động từ (thêm – ing)
 • In terms of Noun/ Gerund …: Về + Danh từ/ Động từ (thêm – ing)
 • With respect to Noun/ Gerund…: Đối với + Danh từ/ Động từ (thêm – ing)
 • To illustrate,…/ As an illustration, …: Để minh họa…
 • Not only… But also…: Không những… Mà còn…
 • According to experts,…: Theo như các chuyên gia,…
 • Research has found that…: Nghiên cứu đã tìm ra rằng …
 • …Can be considered a typical example of…: … sẽ được đánh giá là 1 ví dụ điển hình của…
 • There are those who argue that…: Nhiều người cho rằng …
 • For instance…/ For example…./ Such as: Ví dụ…/ Ví dụ…/ Như là …

Ví dụ: China is not only large in population but also in area of ​​the world.

10 Cấu trúc đưa dẫn chứng, ví dụ cho luận điểm
10 cấu trúc đưa dẫn chứng, ví dụ cho luận điểm

Viết Essay không chỉ đòi hỏi khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo mà cần phải có tư duy tổng hợp, phân tích nhạy bén. Nếu bạn gặp khó khăn khi viết Essay thì có thể tham khảo dịch vụ thuê viết Essay tiếng Anh đến từ Best4Team. Với đội ngũ chuyên gia 10 năm kinh nghiệm, hỗ trợ 24/7, đơn vị cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ với chất lượng, uy tín, bảo mật thông tin 100%.

10 cấu trúc nguyên nhân – kết quả trong bài Essay

Khi gặp dạng Essay về nguyên nhân – kết quả bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay 10 cấu trúc cực hay mà mình chia sẻ sau đây. Cụ thể:

 • The first cause of…is …: Nguyên nhân đầu tiên của… là…
 • The causes of this matter appear to be rooted in…: Nguyên nhân của vấn đề này dường như bắt nguồn từ…
 • In my opinion, the foremost causes of… are…: Theo tôi, nguyên nhân quan trọng nhất của… là…
 • Be a result of/ Be a consequence of/ Follow from/ Be due to: Được tạo nên từ, gây ra bởi…
 • One more result/ Consequence: Thêm một kết quả/ Hậu quả
 • As a result, …./ As a result of…: Kết quả là …
 • ….has led to…/ …Has resulted in … : …đã dẫn đến…
 • Consequently, …/ Therefore,…: Do đó, …. / Vì vậy, …
 • On account of …/ Due to…: Do…/ Bởi vì, …
 • One reason behind this is…: Lý do đằng sau điều này là…

Ví dụ: The first cause of obesity is eating too much sugar.

10 cấu trúc chỉ sự đối lập

Đối với những dạng Essay đòi hỏi phân tích các mặt đối lập để tìm ra kết quả của vấn đề thì bạn nên sử dụng một trong 10 cấu trúc sau:

 • Although/ Even though subject + verb,…: Mặc dù + Chủ từ + Động từ
 • For All + …: Bất chấp…
 • Despite/ In spite of + Noun/ Gerund,…: Mặc dù/ Bất chấp + Danh từ/ Động từ thêm – ing
 • Even If + . . .: Ngay cả khi dẫu cho…
 • Despite the fact that subject + verb,….: Mặc dù thực tế là + Chủ từ + Động từ …

Ví dụ: The weather in Vietnam is quite hot despite the fact that it’s not over spring.

 • Much as +…: Dù/ Mặc dù…
 • On the one hand….. on the other hand….: Một mặt….. Mặt khác…
 • …+ but/while/whereas +… : … Nhưng…
 • However,…/ Nevertheless,…./ Even so ….: Tuy nhiên,…./ Tuy nhiên,…./ Dù sao đi nữa,…
 • In spite of fact that + …: Mặc dù sự thật là…
10 Cấu trúc viết essay chỉ sự đối lập
10 Cấu trúc viết Essay chỉ sự đối lập

10 cấu trúc nêu quan điểm

Trong phần thân bài, bạn cũng cần phải nêu được quan điểm cá nhân của mình về vấn đề được nhắc đến trong bài. Hãy thể hiện quan điểm một cách khách quan, chân thực và súc tích bằng một trong 10 cấu trúc nêu quan điểm sau:

 • As far as I’m concerned,…: Theo những gì tôi quan tâm,…
 • I’m not so sure about that…: Tôi không chắc chắn về việc …
 • From my point of view,…: Theo quan điểm của tôi,…
 • Well, as a matter of fact…: Có lẽ vấn đề là …
 • In my opinion, …: Theo ý kiến của tôi,…
 • Well, my own opinion is that….: Theo ý kiến của tôi thì …
 • Personally speaking,…: Theo ý kiến cá nhân,…
 • It seems to me that…: Với tôi, dường như là…
 • My own view on the matter is…: Trên quan điểm cá nhân của tôi thì,…
 • That is why I think…: Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng…

Ví dụ: That is why I think we should exercise regularly.

3. 10 cấu trúc nêu kết luận trong bài Essay

Phần kết luận có vai trò tóm tắt và mở rộng vấn đề. Để viết kết luận bạn có thể bắt đầu bằng một trong 10 cấu trúc viết Essay phần kết luận mà mình gợi ý sau đây:

 • To sum up, …./ In conclusion, …: Tóm lại,…./ Kết luận,…
 • Generally/ In the general…: Nhìn chung…
 • All things considered, …: Cân nhắc mọi vấn đề,…
 • In the light of aforesaid factors/ With all mentioned above, I am convinced that …: Dưới góc độ của các yếu tố nêu trên/ Với tất cả những gì đã đề cập ở trên, tôi tin chắc rằng…
 • Taking everything into consideration,…: Xem xét mọi vấn đề,…
 • In conclusion, several factors/ Reasons lead to…. and the negative influences/ Impacts/ Effects of this trend/ Phenomenon…: Tóm lại, một số yếu tố/ Lý do dẫn đến …. và những ảnh hưởng/ Tác động/ Ảnh hưởng tiêu cực của xu hướng/ Hiện tượng này …
 • Weighing up both sides of the argument,…: Cân nhắc hai mặt của vấn đề, …
 • The advantages of… outweigh the disadvantages…: Những lợi ích của….vượt hơn những bất lợi…
 • Having considered both views, I think/ Believe that…: Sau khi xem xét cả hai quan điểm, tôi nghĩ/ Tin rằng…
 • In conclusion, several factors/ Reasons lead to…: Tóm lại, một số yếu tố/ Lý do dẫn đến…

Ví dụ: In conclusion, several factors lead to more and more images of disaster and violence appearing in media networks.

Tổng hợp 10 cấu trúc viết essay phần kết luận
Tổng hợp 10 cấu trúc viết Essay phần kết luận

Tương tự như Essay, để có một bài assignment người viết phải trải qua nhiều bước. Không phải ai cũng nắm rõ cách làm cũng như có khả năng tiếng Anh tốt. Nếu bạn gặp khó khăn với bài assignment của mình thì có thể tìm hiểu dịch vụ nhận viết thuê assignment chất lượng giá tốt từ Best4Team để có ngay một bài luận như ý.

Trong bài viết này, Unia đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc 100 cấu trúc viết Essay hay và phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng rằng các cấu trúc viết Essay này kèm theo ví dụ minh họa dễ hiểu sẽ giúp bạn áp dụng dễ dàng hơn trong việc hoàn thiện bài Essay của mình. Chúc bạn đọc sẽ có một bài Essay đạt điểm cao nhé!

Bình luận