So sánh hơn (Comparative) trong tiếng Anh

So sánh hơn (Comparative) xuất hiện rất thường xuyên trong giao tiếp ở cuộc sống hằng ngày cũng như trong môi trường học tập. Vậy so sánh hơn là gì?

Khi chúng ta muốn so sánh 2 sự vật, sự việc hay con người để chỉ ra ai/cái gì mang đặc điểm nổi trội hơn, chúng ta hãy cùng cấu trúc so sánh hơn. Bài viết sau UNI Academy sẽ hướng dẫn cụ thể cách sử dụng cấu trúc so sánh hơn.

Bạn có thể quan tâm:

1. Cách sử dụng so sánh hơn với tính từ

Cấu trúc

Cấu trúcVí dụ
Với tính từ ngắn (1 âm tiết)Subject 1 + adj-er + than + Subject 2.Mike is shorter than Josh.
Với tính từ dài (2 âm tiết trở lên)Subject 1 + more + adj + than + Subject 2.The pineapple juice is more expensive than the tomato juice.

Tính từ ngắn và tính từ dài

Tính từ ngắn (1 âm tiết): smart, fat, short, young, old,…

 • Tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng ‘–er, -le, -ow, -et,’ được xem như là tính từ ngắn.

Ex: narrow -> narrower

NHẬP MÃ UNIA5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm trước đó có nguyên âm thì gấp đôi âm cuối rồi thêm ‘-er’.

Ex: big -> bigger

 • Tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng ‘-y’, khi thêm –er thì chuyển ‘–y’ thành ‘-i’ rồi thêm đuôi so sánh.

Ex: healthy-> healthier

Tính từ dài (2 âm tiết trở lên): expensive, beautiful, difficult, gorgeous,…

Các tính từ so sánh hơn bất quy tắc:

Tính từTính từ so sánh hơn
Far
Bad
Many
Much
Little
Good
Farther/ further
Worse
More
More
Little
Better

2. Cách sử dụng so sánh hơn với trạng từ

Cấu trúc

Cấu trúcVí dụ
Với trạng từ ngắn (1 âm tiết)Subject 1 + Verb + adv-er + than + Subject 2Mike runs later than Josh.
Với trạng từ dài (2 âm tiết trở lên)Subject 1 + Verb + more + adv + than + Subject 2This machine works more efficiently than the previous one.

Trạng từ ngắn và trạng từ dài

 • Trạng từ ngắn (1 âm tiết): hard, fast, late,…
 • Trạng từ dài (2 âm tiết trở lên): beautifully, seriously, quietly,…
 • Các tính từ so sánh hơn bất quy tắc:
Trạng từSo sánh hơn
Badly
Far
Little
Well
Worse
Farther/further
Less
Better

3. Bài tập

Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn. 
 1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.
 2. Lana is…………… (old) than John.
 3. China is far ………… (large) than the UK.
 4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.
 5. Helen is …………… (quiet) than her sister.
 6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.
 7. My Class is …………. (big) than yours.
 8. The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.
 9. This box is ……………… (beautiful) than that one.
 10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent
2- older
3- larger
4- more colorful
5- quieter
6- more boring
7- bigger
8- worse
9- more beautiful
10- better

Bài viết đã tổng hợp lại một cách chi tiết về cách sử dụng so sánh hơn (Comparative). Chúc các bạn học tốt!

UNI Academy

Trung tâm đào tạo tiếng anh doanh nghiệp

 • CS.PN: 68~70 Hoa Cúc, P7, Quận Phú Nhuận.
 • CS.GV: 664 Lê Quang Định, P1, Quận Gò Vấp.
 • CS.Q10: 769 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10.
 • CS.TP: 53 Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú.

Leave a Comment