Cách dùng most – Phân biệt most, most of, the most và almost

Các từ chỉ số lượng Most, Most of, Almost và The most được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Tuy nhiên, các từ này lại có cách viết na ná nhau cũng như đều chỉ số lượng người nên thường gây nhầm lẫn.

Vậy làm thế nào để hiểu được cách dùng most và phân biệt chúng dễ dàng nhất? Hãy cùng Unia.vn tìm hiểu chi tiết trong bài viết này về cách sử dụng, cấu trúc các từ này nhé!

1. The most trong tiếng Anh

Có hai cách sử dụng The Most:

The most trong tiếng Anh
The most trong tiếng Anh

1.1. The most + N

Cách sử dụng: The Most có thể là so sánh nhất của Much/ Many, trái nghĩa với The Least. Và vì Much/ Many là lượng từ nên cần 1 danh từ đi sau The Most.

Ví dụ:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • After the race he won the most money.
 • I love you the most in my life.
 • This businessman is the one who possesses the most real estate in this town.

1.2. The most + Adj/ Adv dài

Cách sử dụng: Dùng trước tính từ hoặc trạng từ dài trong so sánh nhất.

Ví dụ:

 • Of the three sister, she is the most beautiful. (Trong 3 chị em, cô ấy là xinh nhất.)
 • Summer is the most colourful time of year. (Mùa hè là khoảng thời gian đặc sắc nhất trong năm.)

2. Cách sử dụng Most of

Most + of + (Mạo từ/ Sở hữu cách) + N
 • Mang nghĩa là phần lớn, hầu như…
 • Most và Most of không thể thay thế vị trí cho nhau trong một câu. 
 • Không đi trực tiếp trước danh từ số nhiều bất kì như Most mà cần mạo từ hoặc sở hữu cách trước danh từ theo sau, hoặc đi trực tiếp với tân ngữ.
 • Most of thể hiện một tỉ lệ trong một nhóm đã được chia ra từ một tổng thể lớn. 
Cách sử dụng Most of
Cách sử dụng Most of

Ví dụ:

 • Cách viết 1: Most of the Japanese people in my class are friendly and patient. (Phần lớn người Nhật trong lớp tớ thì thân thiện và kiên nhẫn.)
 • Cách viết 2: Most Japanese people are friendly and patient. (Hầu hết người Nhật thì thân thiện và kiên nhẫn.)

Hai câu có nghĩa khá tương đồng nhau nhưng phạm vị của most of hẹp hơn là most.

Chú ý 2 trường hợp khi sử dụng Most of:

 • Sau most of là một từ chỉ sự sở hữu: My, his, Lan’s…
 • Most of a/ an/ the/ this/ that/ these/ those + N (số nhiều)

Ví dụ: I’ve spent most of my life in Boston. (Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Boston.)

3. Cách sử dụng Most

 • Phiên âm: /məʊst/
 • Loại từ: Pronoun, adv.

3.1. Most + Ns (Danh từ số nhiều)

Cách sử dụng: Cấu trúc này Most vừa là đại từ, vừa là tính từ tính từ, mang nghĩa “hầu hết”

Ví dụ:

 • Most Japanese people are friendly and patient. (Hầu hết người Nhật thì thân thiện và kiên nhẫn.)
 • Most cars in Vietnam are imported. (Hầu hết xe hơi tại VN được nhập khẩu.)
 • Most people want to have unadventurous lives. (Hầu hết mọi người đều muốn có một cuộc sống không phiêu lưu mạo hiểm.)

3.2. Most + Adj

Cách sử dụng: Với cấu trúc này, Most mang nghĩa là “rất” (đồng nghĩa với Very) và đóng vai trò là trạng từ trong câu.

Ví dụ:

 • This school is most reliable. (Ngôi trường này rất đáng tin cậy.)
 • He always finds those books most interesting. (Anh ấy luôn thấy những cuốn sách ấy thú vị.)

3.3. Most trong dạng so sánh nhất của much hoặc many

Ví dụ: I love my family (the) most. (Tôi yêu gia đình mình nhất.)

3.4. Most dùng trong dạng so sánh nhất của các tính từ, trạng từ

Ví dụ:

 • Tom is the most handsome student in my class. (Tom là nam sinh đẹp trai nhất trong lớp tôi).
 • Among those drivers, he drives the most carefully. (Trong số những tài xế đó, anh ấy lái xe cẩn thận nhất). 

4. Cách sử dụng Almost

Cách sử dụng Almost
Cách sử dụng Almost

4.1. Almost + Tính từ/ Động từ/ Trạng từ

Cách sử dụng: Almost là trạng từ, mang nghĩa gần như, hầu như (not quite; very nearly)

Ví dụ:

 • It was almost six o’clock when he left.
 • I almost wish I hadn’t invited him.
 • It’ll cost almost as much to repair it as it would to buy a new one.

4.2. Almost all the + danh từ

Cách sử dụng: ALMOST còn có thể sử dụng với nghĩa gần như tất cả.

Ví dụ: Almost all the passenger on the bus were English.

4.3. Almost Everyone (Everybody)/ Everything/ No one/ Nothing

Cách sử dụng: Cấu trúc này mang nghĩa gần như tất cả mọi người/ mọi thứ/ gần như không có ai/ không có gì.

Ví dụ: Almost everyone in her family has blonde hair.

Xem thêm các bài viết liên quan:

5. Mostly

Mostly + N
Mostly
Mostly
 • Có vai trò như một trạng từ trong câu, nó có nghĩa là gần như, phần lớn, hầu như
 • Thường bổ nghĩa cho trạng từ, tính từ hay động từ.
 • Mostly có nghĩa gần giống với mainly, most often hay in most cases…
 • Mostly được sử dụng trong câu còn với mục đích nhấn mạnh và mức độ, số lượng đi với mostly gần như là tuyệt đối, chiếm khoảng 80-90%.

Ví dụ:

 • The weather here is mostly sunny, but sometimes it rains. (Thời tiết ở đây chủ yếu là nắng, chỉ thi thoảng mới có mưa.)
 • School is mostly fun, but sometimes ít can be difficult. (Trường học chủ yếu khá là vui nhưng thi thoảng nó có thể rất khó.)

6. Một số cấu trúc khác

6.1. At most

Mang nghĩa tối đa và trái nghĩa với At least: Tối thiểu

Ví dụ: At most, the trip will cost $1,000.

6.2. Make the most of st

Mang nghĩa: Tận dụng cái gì

Ví dụ: I will make the most of this summer vacation to learn English.

7. Bài tập tự luyện

 1. (ALMOST/ MOST) people know that smoking is harmful to their health.
 2. He (MOST/ MOSTLY) fell asleep in the lecture.
 3.  He frequently walked here, (MOSTLY/ ALMOST) because he wanted to see her.
 4. They are (MOST/ THE MOST) powerful in the competition. They can beat any opponents.
 5. (MOST/ MOSTLY) of us come from middle-class families.
 6. The town was (ALMOST/ MOST) entirely destroyed during the war.
 7. What’s (THE MOST/ MOST OF) you’ve ever won at poker?
 8. The kids loved the fair, but they enjoyed the bumper cars (MOST OF/ THE MOST) all.
 9. We were bitten by mosquitoes (THE MOST/ ALMOST) every night.
 10. It took us (MOSTLY/ ALMOST) a day to get here.
 11. Which of you earns (MOST/ THE MOST) money?
 12. In this school, (MOST OF/ THE MOST) the children are from the Chinese community.
 13. The socialist party have been in office for (MOST/ ALMOST) ten years.
 14. At (MOSTLY/ MOST), the work will take a week.
 15. Her paintings are (ALMOST/ MOST) photographic in their detail and accuracy.
 16. He wanted to do (THE MOST/ MOSTLY) good he could with the $2,000, so he gave it to charity.
 17. It was a (MOST/ MOSTLY) beautiful morning.
 18. Tyres are (ALMOST/ MOST OF) always made of rubber.
 19. It’s a beautiful day – we should make (MOST/ THE MOST) of it.
 20. A car suddenly appeared from nowhere and (MOST/ ALMOST) made me fall off my pony.

Đáp án

1. Most11. The most
2. Mostly12. Most of
3. Mostly13. Almost
4. The most14. Most
5. Most15. Almost
6. Almost16.The most
7. The most17. Most
8. Most of18. Almost
9. Almost19. The most
10. Almost20.Almost

Trên đây là những kiến thức để phân biệt về những cụm từ vô cùng phổ biến trong tiếng Anh: Most, Most of, Almost và The most.

Mặc dù có nghĩa gần tương tự và dựa trên cách dùng Most nhưng chúng lại hoàn toàn có cách sử dụng và cấu trúc khác biệt nhau. Hy vọng bạn đã có thể nhận biết được rõ ràng và cụ thể. Unia.vn chúc bạn học thật tốt và đạt kết quả cao!

Bình luận