Blog

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tiện

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tiện

Bạn đang tìm hiểu về nghề này hoặc muốn nâng cao trình độ nghề nghiệp khi muốn điều khiển một số máy móc, bạn cần chuẩn bị cho mình một số thuật ngữ, hãy cùng tìm hiểu!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Gỗ

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Gỗ

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Gỗ có liên quan chặt chẽ đến các vấn đề về kỹ thuật mà các nhà sản xuất nội thất bắt buộc phải nắm được.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Nội thất

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nội thất

Chuyên ngành nội thất có khá nhiều đồ đạc mang tính đặc thù nhưng khá gần gũi với chúng ta, tuy nhiên không phải ai cũng biết các vật đụng trong nhà tiếng Anh là gì.