Từ vựng tiếng Anh về Máy tính và mạng thông dụng

Máy tính đang trở thành công cụ đắc lực giúp con người làm việc và tìm kiếm các thông tin một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên nhiều người không để ý, chỉ sử dụng theo thói quen mà không nắm được những từ vựng tiếng Anh về Máy tính cơ bản nhất.

Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm từ vựng tiếng Anh về Máy tính nhé!

Từ vựng tiếng Anh về Máy tính

Từ vựng tiếng Anh về Máy tính
Từ vựng tiếng Anh về Máy tính

1. Từ vựng tiếng Anh về thiết bị Máy tính

 • Mouse: Chuột
 • PC (viết tắt của personal computer): Máy tính tư nhân
 • Power cable: Cáp nguồn
 • Printer: Máy in
 • Screen: Màn hình
 • Speakers: Loa
 • Tablet computer (thường viết tắt là tablet): Máy tính bảng
 • Wireless router: Bộ phát mạng không dây
 • Cable: Dây
 • Desktop computer (thường viết tắt là desktop): Máy tính bàn
 • Hard drive: Ổ cứng
 • Keyboard: Bàn phím
 • Laptop: Máy tính xách tay
 • Monitor: Phần màn hình

2. Từ vựng tiếng Anh về cách dùng Máy tính

 • To plug in: Cắm điện
 • To restart: Khởi động lại
 • To shut down: Tắt máy
 • To start up: Khởi động máy
 • To switch off hoặc to turn off: Tắt
 • To switch on hoặc to turn on: Bật
 • To unplug: Rút điện

Xem thêm: “Giải đáp thắc mắc” Every morning là thì gì? Bài tập vận dụng có đáp án

3. Từ vựng tiếng Anh về mạng Internet

Từ vựng tiếng Anh về mạng Internet
Từ vựng tiếng Anh về mạng Internet
 • Broadband internet hoặc broadband: Mạng băng thông rộng
 • Firewall: Tưởng lửa
 • ISP (viết tắt của internet service provider): ISP (nhà phân phối dịch vụ internet)
 • The Internet: Internet
 • To browse the Internet: Truy cập internet
 • To download: Tải xuống
 • Web hosting: Dịch vụ thuê máy chủ
 • Website: Trang web
 • Wireless internet hoặc WiFi: không dây

Xem thêm: Cách phát âm ed – Mẹo ghi nhớ chuẩn nhất

4. Từ vựng tiếng Anh về thư điện tử

 • Attachment: Tài liệu đính kèm
 • Email address: Địa chỉ email
 • Email: Email/ Thư điện tử
 • New message: Thư mới
 • Password: Mật khẩu
 • To email: Gửi email
 • To forward: Chuyển tiếp
 • To reply: Giải đáp
 • To send an email: Gửi
 • Username: Tên khách hàng

5. Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề Máy tính khác

Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề Máy tính khác
Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề Máy tính khác
 • Antivirus software: Phần mềm chống vi rut
 • Database: Cơ sở dữ liệu
 • Document: Văn bản
 • File: Tệp tin
 • Folder: Thư mục
 • Hardware: Phần cứng
 • Lower case letter: Chữ thường
 • Memory: Bộ nhớ
 • Network: Mạng lưới
 • Processor speed: Tốc độ xử lý
 • Software: Phần mềm
 • Space bar: Phím cách
 • Spreadsheet: Bảng tính
 • To log off: Đăng xuất
 • To log on: Đăng nhập
 • To print: In
 • To scroll down: Cuộn xuống
 • To scroll up: Cuộn lên
 • To type: Đánh máy
 • Upper case letter hoặc capital letter: Chữ in hoa
 • Virus: Vi rut
 • Word processor: Chương trình xử lý văn bản

6. Cụm từ tiếng Anh thường sử dụng để nói đến thao tác dùng Máy tính và Internet

 • Accept/ Enable/ Block/ Delete cookies: Chấp nhận/ Kích hoat/ Chặn/ Xóa cookies
 • Access/ Connect to/ Locate the server: Tiếp cận/ Kết nối/ Xác định máy chủ
 • Browse/ Surf/ Search/ Scour the Internet/ The Web: Lướt/ Rinh kiếm/ Lùng sục Internet
 • Go online/ On the Internet: Trực tuyến trên Internet
 • Have a high-speed/ Dial-up/ Broadband/ Wireless (Internet) connection: Có đường truyền tốc độ cao/ Quay số/ Băng thông rộng/ Mạng không dây
 • Install/ Use/ Configure a firewall: Cài đặt/ Sử dụng/ Tùy chỉnh tường lửa
 • Send/ Contain/ Spread/ Detect a (computer/email) virus: Gửi/ Chứa/ Lan truyền/ Phát hiện một con virus (máy tính hoặc tại email)
 • Update your anti-virus software: Cập nhật phần mềm diệt virus
 • Use/ Access/ Log onto the Internet/ The Web: Sử dụng/ Kết nối Internet./ Mạng
 • Use/ Open/ Close/ Launch a/ Your web browser: Sử dụng/ Mở/ Đóng/ Bắt đầu trình duyệt web

Xem thêm các bài viết liên quan:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Mẫu câu tiếng Anh về Máy tính và mạng internet

Mẫu câu tiếng Anh về Máy tính và mạng internet
Mẫu câu tiếng Anh về Máy tính và mạng internet
 • It seems like my computer has some problems, please check for me. Trông có vẻ như máy tính của tôi có vài vấn đề, làm ơn kiểm tra cho tôi với 
 • I have a file that I can’t open for some reason. Tôi có một tệp tài liệu mà tôi không thể mở ra được vì vài lý do.
 • Do you think your computer might have a virus? Bạn có nghĩ là máy tính của tôi đang có vi-rút không?
 • How much RAM do you need? How big a hard drive will you need? Anh cần RAM bao nhiêu, ổ cứng lớn cỡ nào?
 • Does this desktop come with a monitor? Máy tính này có đi kèm với màn hình luôn không?

Xem thêm: “Giải đáp” Loyal đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Bài viết giới thiệu về Máy tính bằng tiếng Anh

Bài viết giới thiệu về Máy tính bằng tiếng Anh
Bài viết giới thiệu về Máy tính bằng tiếng Anh

Computer is a modern tool which has made life very easy and simple. It has the capability to complete more than one task in small time. It is able to do work of many human beings alone within less time. It is the utility of highest efficiency. The first computer was a mechanical computer which was created by the Charles Babbage.

A computer works successfully using its hardware and fully installed application software. Other accessories of the computer are keyboard, mouse, printer, CPU and UPS.

The data which we put into the computer using device is called input data and device as input device and data which we take outside using printer or the other device is called as output data and device as output device. The input data gets changed into the information which can be stored and changed anytime.

Computer is very safe tool for data storage which is being used in various fields. We can shop, pay our electricity bill, water bill, video chat, messaging, e-mail messages anywhere in the world and lots of online activities using the internet.

Dịch:

Máy tính là một thiết bị hiện đại đã làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng và đơn giản. Nó có khả năng hoàn thành nhiều việc trong thời gian ngắn. Nó có thể làm những công việc của nhiều người trong thời gian ít hơn. Nó rất hữu ích trong việc đem lại hiệu quả cao nhất.Chiếc máy tính đầu tiên là một máy tính cơ học được tạo bởi Charleg Babbge.

Một chiếc máy tính hoạt động thành công bằng việc sử dụng các phần cứng của nó và được cài đặt các ứng dụng phần mềm đầy đủ. Những phụ kiện khác của máy tính là bàn phím, chuột,máy in, CPU và UPS.

Những dữ liệu chúng ta cài đặt vào máy tính để sử dụng được gọi là dữ liệu đầu vào và thiết bị là thiết bị đầu vào, và dữ liệu cái mà chúng ta sử dụng bên ngoài như máy in và các thiết bị khác được gọi là dữ liệu đầu ra và thiết bị là thiết bị đầu ra. Dữ liệu đầu vào được thanh đổi thành những thông tin mà có thể được lưu trữ và thay đổi bất cứ lúc nào.

Máy tính là thiết bị án toàn cho việc lưu trữ dữ liệu để sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thể mua sắm, thay toán hóa đơn điện, hóa đơn nước,nói chuyện video, tin nhắn, gửi e mail của chúng ta bất kỳ ở đâu trong thế giới này và nhiều hoạt động trực tuyến bằng việc sử dụng Internet.

Trên đây là những chia sẻ của Unia về từ vựng tiếng Anh về Máy tính và internet phố biến nhất, thường gặp và dùng trong cuộc sống hằng ngày. Có thể sẽ phải nói nhiều nếu bạn làm việc trong một công ty Công nghệ thông tin. Hãy lưu lại để học thuộc ngay để dùng khi cần thiết nhé!

Bình luận