Mẫu thư đặt hàng bằng tiếng Anh qua điện thoại và email

Mẫu thư đặt hàng bằng tiếng Anh qua điện thoại và email có lẽ là một trong những trường hợp thường xuyên phải sử dụng vốn tiếng Anh nhất nếu bạn làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài. Cũng không khó lắm đâu nếu các bạn nắm kỹ những mẫu câu trong bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng Anh thông dụng cho thư đặt hàng

Từ vựng tiếng Anh thông dụng cho thư đặt hàng
Từ vựng tiếng Anh thông dụng cho thư đặt hàng
Từ vựngPhiên âmNghĩa 
Place an order /pleɪs ən ˈɔːdə/Đặt hàng 
Invoice /ˈɪnvɔɪs/Hóa đơn 
Item /ˈaɪtəm/Món hàng 
Price/praɪs/Giá 
Quantity/ˈkwɒntɪti/Số lượng 
Delivery /dɪˈlɪvəri/ Giao hàng 
Payment/ˈpeɪmənt/Thanh toán 
Accept your terms of payment /əkˈsɛpt jɔː tɜːmz ɒv ˈpeɪmənt/Chấp nhận các điều khoản thanh toán của bạn 
Enclosed /ɪnˈkləʊzd/Đính kèm 
Packing/ˈpækɪŋ/ Đóng gói
Substitute /ˈsʌbstɪtjuːt/Hàng thay thế 

Lưu ý về những loại chiết khấu:

Discount: chiết khấu.

Có những loại chiết khấu cơ bản dưới đây:

 • Quantity discount là chiết khấu cho người mua số lượng lớn
 • Seasonal discount là chiết khấu có tính thời điểm, thường là mua hàng ngoài mùa vụ.
 • Trade discount là chiết khấu dành cho người mua số lượng lớn hay mua nhiều lần. Nó cũng được sử dụng trong chuỗi phân phối. Khi nhà sản xuất muốn khuyến khích siêu thị bán sản phẩm cho mình chẳng hạn, họ có thể tăng mức discount cho siêu thị từ 10% lên 15% giá sản phẩm.
 • Loyalty discounts là giảm giá cho khách hàng thân thiết.

Mẫu thư đặt hàng bằng tiếng Anh – Order Sample

Mẫu thư đặt hàng bằng tiếng Anh - Order Sample
Mẫu thư đặt hàng bằng tiếng Anh – Order Sample

1. Mẫu số 1

Dear Mr. Schmidth,

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Thank you for your enquiry of 30 May 2012 and please find enclosed our offer for bamboo salad bowl sets No 05/VH-WM/12 and the latest catalogue. However, we would like to note the following points:

The price at which the goods are offered is USD 10.5 per set CIF Hamburg, Germany including packing, firm within three months, we also allow a 5% usual trade discount of FOB price for your first order.

We have the good available for immediate shipment from stock within 3 weeks from receipt of your official order for order under 2000 sets.

Payment is to be made in US Dollar by L/C at sight to be opened through CommerzBank, Muenchen 30 days prior to the shipment.

We assure you that our bamboo salad bowl sets are food safe, attractive in design, reasonable in price will be popular in the Europe.

We look forward to your early order.

Yours sincerely,

Michael Hoang

Director

2. Mẫu số 2

To,

Jackson Brothers.

3487 23rd Street

New York, NY 120009

September 23, 2010.

Dear Kenneth,

With reference to our telephonic conversation, we are writing to enquire whether your company can send us the catalogue for the latest types of slab casting machines. We would like to see which type will suite our organization.

If we found any specific machines design and features then we are looking forward to purchase the same from you. We have some outdated slab casting machines at our factory side which are still in working position can you give us some discount in replacement of this machines. On the receipt of the information we would place order for your machines.

Please send your representative at our factory side to check out the place where these machines would be placed & to check out the out dated machines. Please send us the detailed catalogue of the machines with the price list. We hope to hear from you soon.

Yours Sincerely

Max A. Webster.

(Marketing Manager)

Xem thêm các bài viết liên quan:

Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng Anh

Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng Anh
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng Anh
 • Do you accept order by phone? Các anh có nhận đặt hàng qua điện thoại không?
 • Yes, what would you want? Vâng, ông muốn mua gì?
 • We’d live to place an order of following items. Chúng tôi muốn mua các mặt hàng sau.
 • I’m interested in your cups, so I’s like to order of 500. Tôi thích những cái tách của ông, tôi muốn đặt 500 cái.
 • Do you have the mobile phone in your TV advertisement? Ông có cái điện thoại quảng cáo trên TV không?
 • I‘d like to place an order for the dress from page 9 on catalog. Tôi muốn đặt mua váy áo ở danh mục số 9.
 • We order 500 sets now. Bây giờ chúng tôi đặt 500 bộ.
 • We’d like to order 1000 boxes of toys. Chúng tôi đặt 1000 thùng đồ chơi.
 • We order 200 sets porcelain ware. Chúng tôi đặt 200 bộ đồ sứ
 • Today we purchased 3000 copies of books. Hôm nay chúng tôi mua 3000 quyển sách.
 • We will place an order of soybeans for 8000 tons. Chúng tôi sẽ đặt 8000 tấn đậu nành.
 • 100 tons of papers roll? The quality is too small. 100 tấn giấy cuộn? Số lượng quá nhỏ.
 • Since the production lags behind demand, we can only supply you with 15000 dozen. Vì việc sản xuất chậm, chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho ông 15000 bộ.
 • We will ship the quantity of 500 pieces high-class cotton cloth, $1.5 per piece. Chúng tôi sẽ giao hàng với số lượng 500 cuộn vải bông hạng nhất, mỗi cuộc trị giá 1,5 đô la.
 • How many sets would that be? Vậy tổng cộng là bao nhiêu bộ ạ?
 • How about a full container load of 4000 cartons. Chất 4000 thùng giấy vào công-ten-nơ thì sao?
 • What is your name and your address? Xin ông cho tôi biết tên và địa chỉ?
 • How many sets of this styles do you intend to order? Ông dự định đặt bao nhiêu thùng hàng loại này?
 • Our minimum quatity of an order for this toy is 300 boxes. Đơn đặt hàng cho loại đồ chơi này tối thiểu là 300 thùng.
 • Shall I fill an order list? Tôi điền vào danh sách đơn đặt hàng nhé?
 • What’s the code number of the product? Mã số sản phẩm là bao nhiêu ạ?
 • Could you give us an indication of the quantities of each items you required? Ông có thể cho chúng tôi một chỉ dẫn về số lượng mỗi loại hàng hóa mà ông yêu cầu không?
 • We’ll submit for the orders if this one is completed to our satisfaction. Chúng tôi sẽ xem xét đơn đặt hàng nếu đáp ứng yêu cầu.
 • Your order is receiving our immediate attention and you can rely on us to deliver as schedule. Chúng tôi đang xem xét kỹ đơn đặt hàng và ông có thể nhận hàng theo đúng kế hoạch
 • I’m afraid we can’t meet your demand. Tôi e rằng chúng tôi không thể đáp ứng được đơn đặt hàng của ông.
 • I look forward to receiving your acknowledgement as early as possible. Tôi mong nhận được giấy báo của ông sớm nhất có thể.
 • When would be a convenient time for me to call you back? Khi nào thuận tiện cho tôi gọi điện lại?
 • We hope this will be the first of order we placed with you. Chúng tôi hy vọng đơn đặt hàng đầu tiên ký kết với ông.
 • I think it is a large order. Tôi nghĩ đó là đơn đặt hàng lớn.
 • When will it be delivered? Khi nào hàng hóa được giao?
 • We’ll inform you by phone call in 2 weeks. Hai tuần nữa tôi sẽ thông báo cho ông biết.
 • Can’t you find some way to get round your manufacturers for an early delivery? Ông không thể tìm cách nào đó để giao hàng sớm hơn à.
 • I hope you could give a special consideration for our request. Chúng tôi hy vọng ông quan tâm đặc biệt đến lời đề nghị.
 • I think goods will reach you by the end of September. Ông sẽ nhận hàng vào cuối tháng 9.
 • We’re your old customers, please give us some priority on supply. Chúng tôi là khách hàng quen, xin ông vui lòng ưu tiên cung cấp hàng cho chúng tôi.
 • We would like to say that the 10% trade discount is quite safisfactoy. Theo chúng tôi thì mức chiết khấu 10% là phù hợp.
 • It is essential that the goods are delivered before the beginning of November in time for the Christmas rush. Quan trọng là hàng phải được giao trước đầu tháng 11 cho kịp lễ giáng sinh.
 • Please remember that only airfreight will ensure prompt delivery. Lưu ý rằng vận chuyển bằng đường hàng không mới đảm bảo giao hàng kịp thời.
 • We will place further orders if this one is completed to our satisfaction. Chúng tôi sẽ đặt hàng nhiều hơn nữa nếu đơn hàng này được hoàn thiện làm chúng tôi hài lòng.
 • We are pleased to inform you that we have already made up your order and are now making arrangements for shipment to Hanoi. Chúng tôi vui mừng thông báo với các ngài là chúng tôi đã thực hiện xong đơn hàng của các ngài và giờ đây đang thu xếp để giao ngay tới Hà Nội.

Với những chia sẻ về cách đặt hàng bằng tiếng Anh qua điện thoại và email trên đây, Unia hy vọng bạn sẽ có thể tự tin hơn khi tự mình soạn thảo email trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Bình luận