Trạng từ nghi vấn (interrogative adverbs) – Cách dùng chuẩn nhất

Những từ nào trong tiếng Anh được xem là trạng từ nghi vấn? Cách sử dụng của chúng như thế nào?

Nếu các bạn đang còn thắc mắc và phân vân như vậy thì bài viết dưới đây Unia.vn sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn nhé!

1. Trạng từ nghi vấn là gì?

Trạng từ nghi vấn (interrogative adverbs) là những từ dùng để bắt đầu một câu nghi vấn trong tiếng Anh. Chúng được đặt ở đầu câu để tạo thành một câu nghi vấn cùng với động từ tobe hoặc trợ động từ.

Trạng từ nghi vấn là gì
Trạng từ nghi vấn là gì

Tuy nhiên ở một số trường hợp, trạng từ nghi vấn được sử dụng trong câu khẳng định, câu trần thuật.

Ví dụ: What, where, when, why, how ….

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách sử dụng các trạng từ nghi vấn

Với câu hỏi có sự xuất hiện của trợ động từ, trạng từ nghi vấn được sử dụng trong cấu trúc như sau:

Trạng từ nghi vấn + Trợ động từ (tobe/ do/ did/ have/had)+ S + V ...?
Cách sử dụng các trạng từ nghi vấn
Cách sử dụng các trạng từ nghi vấn

Ví dụ:

 • Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)
 • How are you? (Bạn có khỏe không?)
 • How long have you been there? (Bạn đã ở đây bao lâu rồi?)

Trong một số câu hỏi không có trợ động từ, trạng từ nghi vấn được sử dụng như sau:

Trạng từ nghi vấn + V ...?

Ví dụ:

 • Who is going to get married? (Ai là người chuẩn bị kết hôn vậy?)
 • Which electronic equipment is not working? (Thiết bị điện tử nào không hoạt động vậy?)

Ngoài ra, trạng từ nghi vấn còn được đặt trong câu trần thuật để bổ sung thông tin mà chủ thể muốn nhắc đến. Hay chúng được sử dụng như những trạng từ quan hệ thay thế cho danh từ trong câu.

Ví dụ:

 • This library is the place in which we first met. (Thư viện này là nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.)
 • Because we are close friend, we can call to each other no matter how much time is. (Bởi vì chúng tôi là những nguời bạn tri kỉ, chúng tôi có thể gọi cho nhau bất kỳ thời gian nào.)

Trạng từ nghi vấn còn được dùng trong câu gián tiếp để trần thuật lại một câu hỏi trực tiếp. Vì vậy khi sử dụng trong câu gián tiếp bạn cần phải lùi thì, thay đổi chủ ngữ và biến đổi trạng từ chỉ thời gian, không gian. Đặc biệt trong câu luôn có trạng từ nghi vấn.

Ví dụ:

She asked me: “where do you live?” (Cô ấy hỏi tôi rằng: Bạn sống ở đâu?) => She asked me where I lived. (Cô ấy đã hỏi tôi sống ở đâu)

Xem thêm: Thì hiện tại tiếp diễn

3. Các trạng từ nghi vấn phổ biến

 Các trạng từ nghi vấn phổ biến
Các trạng từ nghi vấn phổ biến
Trạng từ nghi vấnCách dùng
Where (ở đâu)Dùng để hỏi địa điểm hay nơi chốn
When (khi nào)Dùng để hỏi về thời điểm, thời gian
Who (ai-làm chủ ngữ)Dùng để hỏi về người
Why (Tại sao)Dùng để hỏi về lí do
Whose (của ai)Dùng để hỏi về chủ sở hữu
Which + nouns (cái nào)Dùng để hỏi về sự lựa chọn người nào,cái nào
Whom (ai-làm tân ngữ)Dùng để hỏi về người
What (cái gì)Dùng để hỏi vật, sự việc
How (như thế nào)Dùng để hỏi cách thức, hoàn cảnh, trạng thái
How many (Bao nhiêu)Dùng để hỏi số lượng (dùng với danh từ đếm được)
How much (Bao nhiêu)Dùng để hỏi số lượng ( dùng với danh từ không đếm được)
How often (bao lâu)Dùng để hỏi về tần suất

Trên đây là một số trạng từ nghi vấn hay được sử dụng. Ngoài ra còn rất nhiều từ khác nữa.

Xem thêm: Các tháng trong tiếng Anh

4. Phân loại các trạng từ nghi vấn

Để có thể nhớ lâu hơn thì bạn có thể phân loại chúng theo ý nghĩa.

Phân loại các trạng từ nghi vấn
Phân loại các trạng từ nghi vấn

Trạng từ chỉ thời gian

When dùng để hỏi về thời gian và sử dụng cả trong câu gián tiếp liên quan đến thời gian. Trong một số trường hợp, “how” cũng được dùng để hỏi thời gian như là “How much time”, “How long”, “How often” …

What time cũng là một trạng từ dùng để hỏi về thời gian cụ thể là hỏi về giờ.

Ví dụ:

 • When will the party end? (Khi nào bữa tiệc sẽ kết thúc?)
 • How often do you go to the cinema? (Bạn có thường xuyên đi xem phim không?)
 • What time do you get up? (Bạn thức dậy vào lúc mấy giờ?)

Trạng từ chỉ nơi chốn

Where là từ phổ biến để hỏi về nơi chốn.

Ví dụ:

 • Where will you spend your vacation? (Bạn sẽ dành kì nghỉ của bạn ở đâu?)
 • Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Trạng từ chỉ lí do

Khi hỏi về lí do thì trạng từ được dùng ở đây sẽ là why

Ví dụ:

 • Why do you want to become a teacher? (Tại sao bạn muốn trở thành một giáo viên?)
 • Why did you watch this film twice? (Tại sao bạn lại xem bộ phim này tận 2 lần liền?)

Trạng từ chỉ cách thức

Khi nói về cách thức thì how là trạng từ hay được sử dụng nhất

Ví dụ:

 • How difficult is it? (Cái này khó như thế nào vậy?)
 • How do you travel? (Bạn đi du lịch bằng phương tiện gì?)

5. Bài tập tự luyện về trạng từ nghi vấn

Bài tập tự luyện về trạng từ nghi vấn
Bài tập tự luyện về trạng từ nghi vấn

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống trạng từ nghi vấn thích hợp

 1. ……did you operate this machine?
 2. …….can I find my ruler?
 3. …….will you meet your old friends?
 4. ……. are you always late for school, Mike?
 5. ………do you feel now?

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống trạng từ quan hệ thích hợp

 1. Was that the time………….Julie went on a business trip?
 2. This is the reason…………..I never invite them to my birthday party.
 3. The park is a place………….you can do exercises every morning.
 4. That is the bedroom…………I sleep with my sister.
 5. Do you know the reason……….David is so sad?

Đáp án

Bài tập 1

 1. How             
 2. Where               
 3. When               
 4. Why             
 5. How

Bài tập 2

 1. When           
 2. Why               
 3. Where             
 4. Where                 
 5. Why

Trên đây là tất cả những cách dùng và một số trạng từ nghi vấn hay được sử dụng. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn hiểu và sử dụng một cách chính xác. Chúc các bạn học tập tốt nhé!

Bình luận