Ngữ pháp Tiếng Anh

Thì Hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) trong tiếng Anh

Thì Hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) trong tiếng Anh

Trong các thì trong tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) là thứ khiến nhiều bạn phải đau đầu nhất. Vậy thì hiện tại hoàn thành là như thế nào? Nó khác những thì khác như thế nào mà lại khiến các bạn đau đầu đến vậy?