Giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh – Nói Speaking giòn tan như bánh mì trong 5 phút

Bánh mì được xem là đặc sản của Việt Nam. Món ăn này cũng thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch nước ngoài. Cách giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh cho bạn bè quốc tế, bạn có thể tham khảo bài chia sẻ của UNI Academy dưới đây nhé!

Từ vựng giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh

Từ vựng giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh
Từ vựng giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh

Từ vựng về nguyên liệu có trong bánh mì

 • Baguette: Pate
 • Crispy /krɪspi/: giòn, có độ giòn
 • Crumbly /ˈkrʌmbli/: vỡ vụn (bánh, bánh mì)
 • Crunchy / ˈKrʌntʃi /: giòn
 • Delicious /dɪˈlɪʃəs/: ngon, thơm ngon
 • Fragrant /ˈfreɪɡrənt/: thơm, có mùi thơm
 • Tasty /ˈteɪsti/: ngon
 • Cucumber /ˈkjuːkʌmbə(r)/: dưa leo, dưa chuột
 • Butter /ˈbʌtə(r)/: bơ
 • Cilantro / sɪˈlæntrəʊ /: rau mùi, rau ngò
 • Roasted pork /ˈrəʊstɪd pɔːk:/: thịt lợn quay, thịt heo quay
 • Fried eggs /fraɪd ɛgz/: trứng rán
 • Grilled pork loin /grɪld pɔːk lɔɪn/: thịt lợn thăn nướng
 • Sausage /ˈsɔːsɪdʒ/: xúc xích
 • Poached chicken /pəʊʧt ˈʧɪkɪn/ : thịt gà

Từ vựng về các kiểu bánh mì

 • Baguette: Bánh mì kiểu Pháp
 • Croissant: Bánh sừng bò
 • Sourdough: Bánh mì cua
 • Rye bread: Bánh mì lúa mạch
 • Whole wheat bread: Bánh mì nguyên hạt
 • Ciabatta: Bánh mì kiểu Ý
 • Focaccia: Bánh mì kiểu Ý có thêm gia vị
 • Pita bread: Bánh mì bánh pita
 • Naan: Bánh mì kiểu Ấn Độ
 • Bagel: Bánh mì kiểu Mỹ có lỗ giữa
 • Challah: Bánh mì truyền thống của người Do Thái
 • Brioche: Bánh mì sữa và trứng kiểu Pháp
 • Pretzel: Bánh quy xoắn kiểu Đức
 • Hamburger bun: Bánh mì đựng thịt bò kiểu Mỹ
 • Hot dog bun: Bánh mì đựng xúc xích kiểu Mỹ

Xem thêm:

Dàn ý chủ đề giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh

Để bài nói của mình thêm logic, bạn cần có cấu trúc, bố cục rõ ràng. Nếu chưa có ý tưởng cho bài nói này, bạn có thể tham khảo dàn ý dưới đây:

Giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh
Dàn bài giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh

Giới thiệu về món bánh mì Việt Nam

 • Vietnamese banh mi is a delicious and unique sandwich that has gained popularity around the world for its fresh and flavorful ingredients.
 • A fusion of French and Vietnamese cuisine, banh mi typically consists of a crispy baguette filled with savory meats, pickled vegetables, fresh herbs, and spicy sauces.
 • With its irresistible combination of textures and flavors, banh mi is a must-try dish for anyone visiting Vietnam or looking to explore new and exciting culinary experiences.

Các loại bánh mì

 • Classic Banh mi: Bánh mì truyền thống
 • Grilled pork Banh mi: Bánh mì thịt nướng
 • Meatball Banh mi: bánh mì thịt viên
 • Vegetarian Banh mi: bánh mì chay

Thành phần của Bánh Mì

 • Bread pound 
 • Protein (meat, tofu, etc.)
 • Vegetables (cilantro, cucumber, pickled carrots and daikon, etc.)
 • Condiments (mayonnaise, soy sauce, chili sauce, etc.)

Cách làm Bánh Mì

 • Prepare the baguette: Cut a Vietnamese baguette lengthwise and lightly toast the inside until crispy. – Chuẩn bị bánh mì baguette: Cắt bánh mì baguette Việt Nam theo chiều dọc và nướng nhẹ bên trong cho đến khi giòn.
 • Cook the protein: Choose your protein, such as pork belly, grilled chicken, or tofu, and cook it to your liking. – Nấu protein: Chọn loại protein như thịt lợn ba chỉ, gà nướng hoặc đậu hũ, và nấu nó theo sở thích của bạn.
 • Make the pickled vegetables: Slice carrots, daikon radish, and cucumbers into thin strips and mix them with vinegar, sugar, and salt. Let them sit for at least 30 minutes. – Làm rau chua: Thái cà rốt, củ cải trắng và dưa chuột thành sợi mỏng và trộn chúng với giấm, đường và muối. Ướp ít nhất 30 phút.
 • Mix the sauce: Combine mayonnaise, chili sauce, soy sauce, and lime juice to create a spicy and tangy sauce. – Trộn sốt: Trộn kem mayonnaise, tương ớt, xì dầu và nước chanh để tạo ra một sốt cay và chua.
 • Assemble the banh mi: Spread the sauce on the inside of the baguette, add the protein, and top it with the pickled vegetables and fresh herbs like cilantro and basil. – Sắp xếp nhân vào bánh mì: Thoa sốt lên phần trong của bánh mì, thêm thịt, và trang trí với rau chua và các loại thảo mộc tươi như rau mùi và húng quế.
 • Enjoy: Enjoy the delicious combination of flavors and textures. – Thưởng thức: Thưởng thức sự kết hợp ngon miệng của hương vị và cảm giác giòn tan.

Hương vị khác nhau của Bánh Mì Việt Nam

 • The traditional Banh Mi includes a combination of savory and sweet flavors with pickled vegetables, cilantro, and spicy peppers.
 • The Banh Mi Thit Nuong, or grilled pork, adds a smoky and charred flavor to the sandwich.
 • Banh Mi Ga, or chicken Banh Mi, offers a milder and lighter taste with marinated and grilled chicken.
 • Banh Mi Cha Lua, or Vietnamese ham, provides a soft and chewy texture with a slightly sweet taste.
 • Banh Mi Xiu Mai, or meatball Banh Mi, features small and tender meatballs with a savory and slightly sweet flavor.
 • Banh Mi Trung, or egg Banh Mi, includes a fried egg with a runny yolk and a slightly crispy edge, adding richness to the sandwich.

Kết luận về món bánh mì Việt Nam

 • Vietnamese banh mi is not just a sandwich, but a cultural heritage that has been passed down for generations.
 • With its unique flavor and versatility, banh mi has gained popularity not only in Vietnam but also worldwide.
 • Whether you are a local or a foreigner, trying banh mi is a must-do experience to fully appreciate the rich and diverse cuisine of Vietnam.

Bài mẫu chủ đề giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh

Bài mẫu giới thiệu về bánh mì bằng tiếng Anh
Bài mẫu giới thiệu về bánh mì bằng tiếng Anh

Bài mẫu 1

Vietnamese Banh Mi is a popular street food that has gained worldwide recognition for its unique taste and texture. This traditional sandwich consists of a crispy baguette stuffed with various fillings that make it a perfect snack for any time of the day.

The bread used for the banh mi is a French-style baguette with a thin and crispy crust and a soft and fluffy interior. This bread is typically made with a combination of wheat flour, water, salt, and yeast, which gives it its distinct flavor and texture.

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

The fillings of a banh mi can vary depending on the region, but some of the most common ones include grilled pork, chicken, or beef, pâté, mayonnaise, pickled vegetables, fresh cilantro, and chilli sauce. The combination of these flavours and textures creates a delicious balance of sweet, sour, salty, and spicy that is unique to Vietnamese cuisine.

One of the best things about banh mi is its versatility. It can be eaten as a quick breakfast on-the-go, a filling lunch, or a late-night snack after a night out. It is also a budget-friendly option that is widely available in street food stalls and markets throughout Vietnam.

In recent years, banh mi has gained popularity worldwide, and many Vietnamese restaurants and food trucks in various countries have added it to their menus. Its popularity can be attributed to its delicious taste, affordability, and convenience.

Overall, Vietnamese banh mi is a must-try for anyone who wants to experience the unique flavors of Vietnamese cuisine. Its combination of crispy bread, flavorful fillings, and fresh vegetables make it a delicious and satisfying meal that can be enjoyed any time of the day.

Bài mẫu 2

Bài mẫu giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh
Bài mẫu giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh

Banh Mi is a type of sandwich made with a Vietnamese baguette that has gained a fan base worldwide. It is highly popular due to its distinctive taste and convenience.

The sandwich is typically made with a toasted baguette, pickled vegetables, pate, butter, soy sauce, cilantro, chillies, and a variety of main fillings, such as roasted pork, fried egg, fried fish with turmeric and dill, fried sausages, Chinese barbecued pork, and poached chicken, among others.

The diverse range of fillings provides a unique and characteristic flavour to each type of Banh Mi. As a quintessential dish of Vietnamese cuisine, Banh Mi is a must-try for anyone visiting Vietnam.

Xem thêm:

Bài mẫu 3

Banh Mi, a Vietnamese baguette sandwich, has gained a following worldwide due to its unique taste and convenience.

The sandwich is made with a toasted baguette and filled with pickled vegetables, pate, butter, soy sauce, cilantro, chillies, and a variety of main fillings such as roasted pork, fried egg, fried fish with turmeric and dill, fried sausages, Chinese barbecued pork, and poached chicken. Each filling adds its own distinct flavour to the sandwich. Considered an essential dish in Vietnamese cuisine, Banh Mi is a must-try for any tourist visiting Vietnam.

Bài mẫu 4

bài mẫu giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh
Bài mẫu giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh

Banh mi, a Vietnamese baguette sandwich, has attracted a global fan base due to its convenience and unique taste. This sandwich typically consists of a toasted baguette, pickled vegetables, pate, butter, soy sauce, cilantro, chili peppers, and a variety of fillings such as roasted pork, fried egg, fried fish with turmeric and dill, fried sausages, Chinese barbecued pork, and poached chicken. Each filling adds its own distinctive flavor to the sandwich. Banh mi is a must-try dish for tourists visiting Vietnam and is considered an essential part of Vietnamese cuisine.

Bài mẫu 5

In Vietnam, Banh Mi is a beloved and flavorful dish enjoyed by many locals and visitors alike. Walking through the bustling streets of any major city in Vietnam, you will see countless shops selling Banh Mi in various shapes and sizes. Traditionally, Banh Mi consists of two main components: the bread and the filling. The bread is made with flour, typically shaped into an oval, and the filling is usually composed of meat, vegetables, and condiments.

Once the filling is added, the Banh Mi is toasted until warm and crispy, making for a satisfying and delicious meal. Despite its fast food nature, Banh Mi is also a nutritious option that many Vietnamese people enjoy for breakfast, lunch, and even dinner. As someone who has tried and loved Banh Mi, I highly recommend giving it a try when visiting Vietnam.

Qua bài viết này, UNI Academy hi vọng bạn đã nắm được bố cục, dàn ý, từ vựng, cấu trúc câu cùng các bài mẫu hay về chủ đề giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh. Mong rằng những kiến thức này có thể giúp ích cho bạn để có thể giới thiệu món ăn thú vị này đến bạn bè quốc tế nhé!

Chúc bạn thành công!

Bình luận