Đoạn hội thoại trao đổi về biên bản quyết toán thuế bằng tiếng Anh

Dù là làm trong công ty nhỏ hay không ty lớn đều sẽ tiếp xúc với bản quyết toán thuế. Vì thế mà chủ đề tiếng Anh trao đổi về bản quyết toán thuế được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người đang làm tại các công ty nước ngoài. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn biết cách trao đổi về biên bản quyết toán thuế. Hãy cùng theo dõi nhé! 

Bạn có thể xem thêm:

1. Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế là việc thống kê, thu nhập, xác định các số liệu liên quan đến các khoản thuế của doanh nghiệp. Đó là công việc bắt buộc của một công ty, doanh nghiệp sau một thời gian thành lập thường là 5 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn đối với những doanh nghiệp lớn họ thường quyết toán thuế 1 năm một lần.

2. Hội thoại trao đổi về bản quyết toán thuế trong tiếng Anh giao tiếp thương mại

Đoạn hội thoại trao đổi về biên bản quyết toán thuế bằng tiếng Anh
Đoạn hội thoại trao đổi về biên bản quyết toán thuế bằng tiếng Anh

(A: Nhân viên ngân hàng, B: Khách hàng)

A: Welcome to Jackson Hewitt, how may I help you today? – Chào mừng đến với ngân hàng Jackson Hewitt, tôi có thể giúp gì cho quý khách

NHẬP MÃ UNIA5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

B: I need someone to help me with my income taxes – Tôi muốn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

A: Then, you have come to the right place. Do you have your W2 with you? – Vậy thì anh đã đến đúng chỗ rồi. Anh có mang đơn điền thu thập cá nhân mẫu W2 không?

B: I have two of them, one from each job – Tôi có 2 bản, mỗi bản cho một công việc tôi đang làm

A: Ok, if I can just see those, I can get started in your taxes. – Anh có thể đưa tôi xem bản kê khai để tôi bắt đầu làm thuế được không?

B: This is the first year I have filed taxes, can you tell me a little about it? – Đây là lần đầu tiên tôi làm thuế, anh có thể giải thích cho tôi một chút được không?

A: Well, with any job that you work, some of your income is taken out of every paycheck. – Khi anh bắt đầu đi làm, một phần tiền lương của anh sẽ bị trừ đi để nộp thuế

B: That is the Federal and State that I see on my checks, right? – Đó là phần Liên bang và Bang ghi trên bảng lương của tôi phải không?

A: Correct. Every job will take money out for Federal taxes, but not every state withholds state taxes. – Đúng vậy, anh sẽ phải chịu thuế Liên bang dù anh làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, có nhiều bang không áp dụng thuế Bang.

B: But if I have already paid taxes by having them taken out of my check, why do I need to do it again? – Nếu thuế đã bị trừ vào lương của tôi thì tại sao tôi lại phải đi quyết toán thuế một lần nữa?

A: At the end of every year, you need to file taxes to see if you paid too much or too little. – Cuối mỗi năm, anh sẽ phải đi quyết toán một lần để xem anh đã nộp đủ thiếu hay chưa?

B: What happens if I paid too much? – Nếu số tiền tôi nộp lớn hơn lượng thuế mà tôi phải nộp thì sao?

A: Then, you would get a refund from the IRS for the amount that you overpaid. – Khi đó, anh sẽ được Sở Thuế vụ hoàn lại số tiền mà anh nộp thừa.

B: So, if I did not pay enough then I would have to pay the difference back to the IRS? – Vậy, nếu tôi chưa nộp đủ thuế, tôi sẽ phải nộp thêm vào ư?

A: That’s right. Now, do you have any dependents? – Đúng vậy. Anh có phải cấp dưỡng cho ai không?

B: No. Does that make a big difference? – Không. Điều đó có khác gì không?

A: Many times, you can receive a credit for each dependent you have. – Thông thường, anh sẽ nhận được một chút ưu tiên

B: And a credit would mean either paying back less or getting a bigger refund, right? – Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải nộp ít thuế hơn hoặc được hoàn trả nhiều tiền hơn phải không?

A: Exactly. Are you going to school? – Anh còn đi học không?

B: Yes, I go to school part time. – Tôi đang đi học tại chức

A: Do you pay for all of your school expenses or do you have federal aid? – Anh trả toàn bộ chi phí học tập hay anh nhận hỗ trợ của liên bang?

B: I pay for my own tuition and books. – Tôi tự trả học phí cũng như tiền sách

A: It looks like you will be able to get a refund of about $1000 from your Federal taxes, but you will have to pay $200 into your State taxes. – Theo như tôi thấy ở đây thì anh sẽ được hoàn lại 1000 đô thuế Liên bang nhưng anh sẽ phải trả thêm 200 đô vào thuế Bang.

B: So, after I pay my state taxes, I will have $800 left over? – Vậy, sau khi trả thuế Bang xong thì tôi sẽ được trả 800 đô?

A: That is what it looks like when I fill out the paperwork – Theo hồ sơ và giấy tờ của anh thì đúng vậy

B: Very good! Thank you for your help. – Cảm ơn anh đã giúp đỡ

Hy vọng bài viết trao đổi về bản quyết toán thuế trong tiếng Anh trên đây sẽ giúp ích cho bạn trong công việc của mình. Chúc các bạn thành công!

Học thử ielts

Bình luận