Đảo ngữ trong tiếng Anh là gì? Cấu trúc và bài tập chi tiết

Nhắc đến đảo ngữ người ta sẽ nghĩ ngay về một dạng ngữ pháp tương đối khó. Người ta thường “né tránh”, bởi đây là một dạng ngữ pháp tương đối khó, ít đề cập trong tiếng Anh cơ bản nhưng lại xuất hiện dày đặc trong các bài thi tiếng Anh.

Vậy đảo ngữ là gì? Nó sử dụng như thế nào? Hiện trong các bài thi tiếng Anh. Unia.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu tất tần tật về ngữ pháp này.

Đảo ngữ là phần ngữ pháp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giao tiếp. Sử dụng thành thạo đảo ngữ chính là chìa khóa giúp bạn có thể giao tiếp như người bản xứ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đảo ngữ trong tiếng Anh là gì, cấu trúc và các dạng qua bài viết sau nhé.

Đảo ngữ là gì?

Hiện tượng đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh.

Đảo ngữ là gì
Đảo ngữ là gì

Ví dụ:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • She never goes out on Sunday. (câu thường)
 • => Never does she go out on Sunday (câu đảo ngữ – người viết/nói muốn nhấn mạnh đến việc không bao giờ của cô ấy) (Cô ấy không bao giờ ra ngoài vào Chủ nhật.)

Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh 

Có nhiều các cấu trúc đảo ngữ khác nhau. Sau đây là những cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh thông dụng nhất trong văn nói và văn viết mà các bạn cần nắm rõ:

Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh 
Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh 

1. Đảo ngữ với các trạng từ chỉ tần suất (thường là trạng từ phủ định) 

Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Little/ Ever + trợ động từ + S + V: Kông bao giờ/ hiếm khi ai đó làm gì

Ví dụ:

 • She hardly does her homework = HARDLY does she do her homework. (Hầu như cô ấy không bao giờ làm bài tập.)
 • I have never listened to such a good song = NEVER have I listened to such a good song. (Chưa bao giờ tôi nghe một bài hát hay như thế.) 

2. Đảo ngữ với NO và NOT ANY 

No/ Not any + N (danh từ) + trợ động từ + S + V

Ví dụ: 

 • No expensive shoes shall I buy for you = Not any expensive shoes shall I for you. (Tôi sẽ không mua cho bạn đôi giày đắt tiền nào nữa.)
 • Not any chances will we meet in the future. (Chúng ta sẽ không có cơ hội nào gặp nhau trong tương lai nữa.)

3. Đảo ngữ với các cụm từ phủ định có NO

Cụm từ phủ định + trợ động từ + S + V
 • At no time: Chưa từng bao giờ.
 • In no way: Không còn cách nào.
 • On no condition: Tuyệt đối không.
 • On no account = For no reasons: Không vì bất cứ lý do gì.
 • Under/ In no circumstances: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.
 • No longer: Không còn nữa
 • No where: Không một nơi nào

Ví dụ: 

 • We can’t fix this problem = In no way can we fix this problem. (Không có cách nào ta có thể sửa chữa vấn đề này.)
 • You didn’t have to cry that much = On no account did you cry that much. (Không vì bất cứ lý do gì mà bạn phải khóc nhiều như vậy.)
 • Leaving home is always a stupic idea = Under no circumstances should you leave home. (Trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng không nên rời nhà.)
 • My mom never lets me go out at night = At no time does my mom let me go out at night. (Không bao giờ mẹ tôi cho tôi ra ngoài buổi tối.)
 • This shop sells the best apples = No where can you buy apples as good as in this shop. (Không một nơi nào bạn có thể mua táo ngon như ở cửa hàng này.) 

4. Đảo ngữ cấu trúc NO SOONER…. THAN

No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + V: Ngay sau khi/ Không bao lâu sau khi … thì…

Ví dụ:

 • No sooner did I arrive home than my family started eating dinner. (Ngay sau khi tôi về tới nhà thì gia đình tôi bắt đầu ăn tối)
 • No sooner did people leave than the parcel was delivered to the company. (Ngay sau khi mọi người rời đi thì kiện thư được chuyển tới công ty)

Xem thêm: Các tháng trong tiếng Anh

5. Đảo ngữ với SUCH và SO…THAT

Such + tính từ + N + that + S + V
So + tính từ/ trạng từ + trợ động từ + N + that + S + V

(Cái gì như nào đến nỗi mà…)

Ví dụ: Such an interesting movie that I have seen it 3 times = So interesting is this movie that I have seen it 3 times. (Bộ phim hay đến nỗi tôi đã xem nó 3 lần) 

6. Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO

Not only + trợ động từ + S + V  but S also V: Không chỉ… mà còn
Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO
Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO

Ví dụ:

 • Not only is he handsome but also smart. (Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn thông minh.)
 • Not only is she nice but she also speaks English fluently. (Không chỉ tốt bụng cô ấy còn nói tiếng Anh rất giỏi.)

7. Đảo ngữ trong tiếng Anh với UNTIL/ TILL

Not until/ till + (S+V)/time + trợ động từ + S + V: Cho đến khi… thì mới…

Ví dụ: 

 • Not until 11pm did he finish his report. (Đến 11h anh ấy mới hoàn thành xong báo cáo.) 
 • Not till I told her did she realized that she left her phone home. (Cho đến khi tôi nói với cô ấy, cô ấy mới nhận ra đã để điện thoại ở nhà.) 

8. Đảo ngữ trong tiếng Anh với ONLY

ONLY AFTER + N/V-ing/ (S +V) + trợ động từ + S + V: Chỉ sau khi
 • Only after dinner can we go to the cinema. (Chỉ sau bữa tối chúng ta mới có thể đi đến rạp phim.)
 • Only after finishing his exercise does he watch TV. (Chỉ sau khi hoàn thành bài tập anh ấy mới xem Tivi.)
ONLY BY + N/V-ing + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách
 • Only by studying harder can students pass the final exam. (Chỉ bằng cách học chăm hơn thì học sinh mới có thể vượt qua kì thi cuối kì.)
 • Only by production can a nation earn more money. (Chỉ bằng việc sản xuất thì một quốc gia mới có thể kiếm tiền.)
ONLY IF + (S+V) + trợ động từ + S + V: Chỉ khi, nếu
 • Only if he agrees would she go = She would go only if he agrees. (Nếu anh ấy đồng ý, cô ấy mới đi.)
 • Only if it doesn’t rain can children play outside. (Chỉ khi trời không mưa, lũ trẻ mới được chơi ngoài trời.)
ONLY IN THIS/THAT WAY + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách này/đó
 • Only in this way did he come back home. (Chỉ bằng cách này anh mấy mới quay về nhà.)
 • Only in that way will he study harder. (Chỉ bằng cách đó anh ấy mới học chăm hơn.)
ONLY THEN + trợ động từ + S + V: Chỉ đến lúc đó
 • Only then could you call me. (Chỉ đến lúc đó bạn mới có thể gọi cho tôi.)
 • Only then did he recognize me. (Chỉ đến lúc đó anh ấy mới nhận ra tôi.)
ONLY WHEN + (S +V) + trợ động từ + S + V: Chỉ đến khi (= NOT UNTIL)
 • Only when I called him did he recognize me. (Chỉ đến khi tôi gọi anh ấy, anh ấy mới nhận ra tôi.)
 • Only when everything is prepared carefully will Son Tung come in. (Chỉ đến khi mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận thì Sơn Tùng mới bước vào.) 

9. Đảo ngữ trong tiếng Anh với câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1: Mệnh đề IF = Should S + V
 • If I stay, I won’t get any benefits = Should I stay, I won’t get any benefits. Nếu tôi ở lại, tôi chả có lợi gì.)
 • If he has a lot of money, he will buy a new house = Should he has a lot of money, he will buy a new house. (Nếu anh ấy có nhiều tiền, anh ấy sẽ mua nhà mới.) 
Câu điều kiện loại 2: Mệnh đề IF = Were  S + to-V/ Were + S…  
 • If I were you, I would change my phone. = Were I you, I would change my phone. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đổi điện thoại)
 • If she brought more money, she would buy this dress. = Were she to bring more money, she would buy this dress. (Nếu cô ấy mang nhiều tiền hơn, cô ấy sẽ mua chiếc váy này)
Câu điều kiện loại 3: Mệnh đề IF = Had + S + Phân từ II 

Ví dụ:

If John had had a map yesterday, he would have found the way home. = Had John had a map yesterday, he would have found the way home. (Nếu John có bản đồ ngày hôm qua, anh đấy đã có thể tìm đường về nhà.)

Chú ý: Ở dạng phủ định, “NOT” được đặt sau chủ ngữ: 

=> Had John not had a map yesterday, he would have got lost.

Bài tập đảo ngữ

Bài tập đảo ngữ
Bài tập đảo ngữ

1. She had never been so happy before.

=> Never before…………………………………………

2. One rarely finds good service these days.

=> Rarely…………………………………………………

3. He not only spent all his money but also borrowed some from me.

=> Not only…………………………………………………

4. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner………………………………………………

5. The door could not be opened without using force.

=> Only ……………………………………………………

Đáp án

 1. Never before had she been so happy.
 2. Rarely does one find good service these days.
 3. Not only did he spend  all his money but also borrowed some from me.
 4. No sooner had he left the office than the telephone rang.
 5. Only using force could the door be opened.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh và bài tập nhỏ để bạn luyện tập. Đảo ngữ sẽ không còn là trở ngại lớn nếu chúng ta hiểu rõ cách dùng và luyện tập hằng ngày. Unia.vn chúc các bạn thành công!

Bình luận