Cách dùng và cấu trúc Enough trong tiếng Anh

Cấu trúc enough là cấu trúc quan trọng và vô cùng phổ biến thường được dùng trong giao tiếp và học tập Tiếng Anh.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể biết hết được cách dùng của nó. Vì vậy trong bài viết này Unia.vn sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách dùng của enough nhé.

1. Enough là gì?

Enough nghĩa là “đủ” để làm gì đó. Nó được sử dụng với những mục đích và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Enough có thể được sử dụng khi số lượng hay kích thước của một vật nào đó có vừa không hay đủ không.

 Enough là gì
Enough là gì

Ví dụ:

 • I don’t have enough money to buy this T-shirt. (Tôi không có đủ tiền để mua chiếc áo phông này.)
 • Linda is tall enough to reach the bookshelf. (Cô ấy đủ cao để với cái giá sách kia.)

2. Cấu trúc enough trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc enough ở dạng khẳng định

Cấu trúc enough trong Tiếng Anh
Cấu trúc enough trong Tiếng Anh
S + tobe + adj + enough + ( for sb) + to V (nguyên thể)
S + V + adv + enough + (for sb) + to V (nguyên thể)

Enough được sử dụng sau tính từtrạng từ và theo sau nó là động từ nguyên thể có to.

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ:

 • It is warm enough for us to go out. (Thời tiết đủ ấm cho chúng tôi ra ngoài.)
 • My lecturer spoke slowly enough for me to understand. (Giảng viên nói đủ chậm để tôi hiểu bài.)

Xem thêm: Inform đi với giới từ gì? Tất tần tật về Inform trong tiếng Anh

2.2. Cấu trúc enough dạng phủ định

S + tobe + not + adj + enough + (for sb) + to V (nguyên thể)
S+ trợ động từ + not + V (nguyên thể) + adv + enough + (for sb) + to V

Ví dụ:

 • He wasn’t experienced enough to do this job. (Anh ta không đủ kinh nghiệm để làm công việc này.)
 • Marry didn’t study hard to get high score. (Marry đã học không đủ chăm chỉ để đạt điểm cao.)

2.3. Cấu trúc enough với danh từ

S+ V + enough + N + (for sb) + to V(nguyên thể)

Enough khi kết hợp với danh từ thì nó thường đứng trước danh từ.

Ví dụ: I don’t have enough time to fix his car. (Tôi không có đủ thời gian để sửa xe cho anh ta.)

3. Quy tắc khi sử dụng enough để nối câu và những điều cần lưu ý

Quy tắc khi sử dụng enough để nối câu và những điều cần lưu ý
Quy tắc khi sử dụng enough để nối câu và những điều cần lưu ý

3.1. Quy tắc 1

Nếu trước tình từ và trạng từ xuất hiện very, too, so, quite, extremely, … Hoặc trước danh từ có các từ lots of, many, much, … Thì khi dùng enough ta sẽ bỏ các từ đó.

Ví dụ:

 • The moon is very bright. We can play outdoors. => The moon is bright enough for us to play outdoors.
 • He didn’t have much money. He couldn’t live on it. => He didn’t have enough money to live on.

Xem thêm: Các tháng trong tiếng Anh

3.2. Quy tắc 2

Khi sử dụng enough trong câu nếu chủ ngữ 2 giống chủ ngữ 1 thì ta có thể lược bỏ mệnh đề “for + sb”.

Ví dụ: She is very tall. She can become a model. => She is tall enough to become a model.

Như các bạn đã thấy trong ví dụ trên thì chủ ngữ cả 2 mệnh đề đều là “she” nên ta lược bỏ “for her”.

Lưu ý: Nếu chủ ngữ sau cũng mang ý chung chung thì chúng ta cũng có thể lược bỏ đi.

Ví dụ: The weather is very warm. We can live on it. => The weather is warm enough to live on.

3.3. Quy tắc 3

Khi sử dụng enough, nếu chủ ngữ của câu thứ nhất trùng với tân ngữ của câu thứ hai thì khi nối câu ta sẽ lược bỏ tân ngữ của câu sau đi.

Ví dụ:

 • This novel is interesting. We can read it. => This novel is interesting enough to read.
 • Homework is easy. we can do it. => Homework is easy enough to do.

Xem thêm: Similar đi với giới từ gì? Cách phân biệt like, alike, similar to và the same

4. Bài tập vận dụng cấu trúc enough

Bài tập vận dụng cấu trúc enough
Bài tập vận dụng cấu trúc enough

Combine each pair of sentences, using ENOUGH …. TO.V or ENOUGH FOR …. TO.V

 1. The moon is very bright. We can play outdoors.
 2. I have enough money. I can pay this bill.
 3. My sister is old. She can drive a car.
 4. The weather was fine. We could go camping.
 5. This coat isn’t rich. I don’t wear it in winter.
 6. Robinson isn’t rich. He can’t buy a house.
 7. He wasn’t very experienced. He couldn’t do the job.
 8. You aren’t old. You can’t have a front– door key.
 9. He didn’t have much money. He couldn’t live on it.
 10. The buffalo isn’t big. He can’t harm you.
 11. The ice is quite thick. We can’t walk on it.
 12. The tea isn’t strong. It won’t keep us awake.
 13. This novel is interesting. We can read it.
 14. We thick you are strong enough. You can lift this table.
 15. This kind of rubber is good. We can use it to make tires for car.
 16. He has no time. He can’t finish this word.
 17. My friend is quite well. She can do it again.
 18. She doesn’t explain this exercise. He pupils can’t do it.
 19. There isn’t enough time. This students can’t write this essay.
 20. It’s warm tonight. We can go out.

Đáp án:

 1. The moon is bright enough for us to play outdoors.
 2. I have enough money to pay this bill.
 3. My sister is old enough to drive a car.
 4. The weather was fine enough for us to go camping.
 5. This coat isn’t rich enough for me to wear it in winter.
 6. Robinson isn’t rich enough to buy a house.
 7. He wasn’t experienced enough to do the job.
 8. You aren’t old enough to have a front– door key.
 9. He didn’t have enough much money to live on it.
 10. The buffalo isn’t big enough to harm you.
 11. The ice is thick enough for us to walk on it.
 12. The tea isn’t strong enough to keep us awake.
 13. This novel is interesting enough for us to read it.
 14. We thick you are strong enough to lift this table.
 15. This kind of rubber is good enough to make tires for car.
 16. He doesn’t have enough time to finish this word.
 17. My friend is well enough to do it again.
 18. She doesn’t explain enough this exercise for her pupils to do it.
 19. There isn’t enough time for this students to write this essay.
 20. It’s warm enough for us go out tonight.

Trên đây tất cả kiến thức về cấu trúc enough mà Unia.vn muốn chia sẻ. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn tổng hợp lại kiến thức và vận dụng đúng trong giao tiếp cũng như trong bài tập về chủ đề ngữ pháp này. Chúc các bạn học tốt.

Bình luận