Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí nhân viên xuất nhập khẩu

Khi ứng tuyển vào một vị trí nào đó trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nghĩa là bạn biết bạn có thể đáp ứng những gì mà nhà tuyển dụng  yêu cầu. Không chỉ là trình độ chuyên môn vững chắc, kinh nghiệm lâu năm mà bạn phải biết sử dụng tiếng anh thành thạo, vì đó là đặc thù của ngành xuất nhập khẩu (bên cạnh việc sử dụng tiếng Trung, tiếng Pháp,..). Bài viết sau đây sẽ chia sẻ đến bạn những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí nhân viên xuất nhập khẩu.

1.Tell me a little bit about yourself? (Hãy cho tôi biết một chút ít về bạn được không?)

Trả lời:

My name is Nguyen Bao Kien. I’m 26 years old. I was born in Ha Tinh province, but now I’m work and live in Ha Noi city. From my CV,you can see that I graduated from Foreign Trade University at International Trade. For now,I have 3 years experience at Import – Export position.

2. Why do you want this import export manager job? (Tại sao bạn muốn làm công việc quản lý xuất nhập khẩu này?)

NHẬP MÃ UNIA5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Trả lời:

“I love customer support because I love the constant human interaction and the satisfaction that comes from helping someone solve a problem.

 “Tôi thích công việc hỗ trợ khách hàng bởi vì tôi thích sự tương tác liên tục giữa những con người và sự hài lòng của ai đó mang đến cho tôi niềm vui.

3. Can you tell me your real working experience relating to our job? (Bạn có thể nói cho tôi về kinh nghiệm làm việc thực tế có liên quan tới vị trí công việc của chúng tôi?)

Trả lời:

Of course, I have experienced many tasks in Import and Export as documentation staff/ sales executives. My official work includes making quotation, sales contract, commercial invoice, packing list. As a consequence,I have ability to compare relating documents and find out the mistakes and makesure all of them compliant.

4. Tell me the reason why should we choose you? (Hãy nói lý do vì sao chúng tôi nên chọn bạn?)

4 reason to explain why you should choose me that:

 • The first, I have 5 years experience at Import – Export position
 • The sencond, I’m good at communication, especially English and French
 • The third, I’m active, hard – working and very inquisitive
 • The fourth, I really want to work in your company to learn more experience and get a promotion.

5. What is your great weakness for position: import export manager? (Hãy nói cho tôi biết điểm yếu của bạn cho vị trí quản lý xuất nhập khẩu)

Trả lời:

I am a perfectionist and therefore, I rarely believe in anyone who can work as well as me. As a result, I am afraid to delegate important tasks to others.

(Tôi là một người cầu toàn, do đó tôi hiếm khi tin vào bất cứ ai cũng có thể làm việc như tôi. Kết quả là, tôi sợ việc giao nhiệm vụ quan trọng đối với những người khác)

Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí nhân viên xuất nhập khẩu
Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí nhân viên xuất nhập khẩu

6. Can you show me your real working experience relating to our job? (Bạn có thể cho tôi kinh nghiệm làm việc thực tế của bạn có liên quan đến công việc của chúng tôi?)

Trả lời:

 • I have experienced many tasks in Import and Export as documentation staff/ sales executives/… (your position in previous companies), now, I am focusing on the combining both export and import officer and sales executive staff).

Tôi đã có kinh nghiệm trong nhiều ví trí lên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu như nhân viên nhập kho/ giám đốc điều hành / … (vị trí của mình trong công ty trước), bây giờ, tôi đang tập trung vào kết hợp cả quản lý xuất khẩu và nhập khẩu và chuyên viên bán hàng

 • First of all, I contact and deal with oversea customers to negotiate, execute sales and discuss about the terms and conditions and price with buyers through B2B websites like alibaba, tradekey, linked ln, etc. At first, I must ask their expectation, offer them our products, then, introduce outstanding and competitive features and reasonable price. After that, I discuss with them about target price, quality and quantity, etc. (bạn có thể kể thêm về quá trình chuyên sâu hơn của bán hàng việc làm xuất khẩu)

Trước hết, tôi liên hệ và làm việc với khách hàng nước ngoài để đàm phán, thực hiện bán hàng và thảo luận về các điều khoản và điều kiện và giá cả với người mua qua các trang B2B như alibaba, tradekey, linkedln, vv Lúc đầu, tôi phải hỏi mong muốn của họ, giới thiệu cho họ các sản phẩm của chúng tôi, sau đó, giới thiệu các tính năng nổi bật và cạnh tranh và giá cả hợp lý. Sau đó, tôi thảo luận về mục tiêu giá cả, chất lượng và số lượng, vv với họ (bạn có thể kể thêm về quá trình chuyên sâu hơn về bán hàng xuất khẩu)

 • Moreover, my official work includes making quotation, sales contract, commercial invoice, packing list. As a consequence, I have ability to compare relating documents and find out the mistakes and make sure all of them are compliant.

Hơn nữa, công việc  của tôi bao gồm làm báo giá, làm hợp đồng bán hàng, hóa đơn thương mại, danh sách đóng gói. Vì vậy, tôi có khả năng so sánh tài liệu liên quan và tìm hiểu những sai sót và chắc chắn rằng tất cả chúng đều hợp lệ.

 • In addition, I can use Ecus5 Vnaccs proficiently ( cung cấp thêm thông tin về kinh nghiệm này như nhập liệu, kiểm tra sự hợp lý trong hợp đồng, thông báo cho bên đối tác,vv)

Ngoài ra, tôi có thể sử dụng thành thạo Ecus5 Vnaccs (cung cấp thêm thông tin về kinh nghiệm này như nhập liệu, kiểm tra sự hợp lý trong hợp đồng, thông báo cho bên đối tác, vv)

 • On the other hand, I could deal with Customs agency/officer to make clearance produces for all shipments.

Mặt khác, tôi có thể làm việc với Hải quan để hoàn thành thủ tục hải quan cho tất cả các lô hàng.

7. What have you done to improve your knowledge for import export manager position in the last year? (Bạn đã làm gì để nâng cao kiến thức của bạn cho vị trí quản lý xuất nhập khẩu trong các năm qua?)

Trả lời:

Everyone should learn from his mistake. I always try to consult my mistakes with my kith and kin especially with elderly and experienced person. I enrolled myself into a course useful for the next version of our current project. I attended seminars on personal development and managerial skills improvement.

(Mỗi người nên học hỏi từ sai lầm của mình. Tôi luôn luôn cố gắng lấy kinh nghiệm từ những sai lầm của tôi, xin ý kiến với những người quen biết của tôi đặc biệt là với người cao tuổi và có kinh nghiệm. Tôi ghi danh mình vào một khóa học hữu ích cho các dự án hiện tại và tiếp sau của chúng tôi. Tôi đã tham dự hội thảo về phát triển cá nhân và nâng cao kỹ năng quản lý)

Trên đây là một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí nhân viên xuất nhập khẩu mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang ứng tuyển công việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì những chia sẻ trên rất hữu ích với bạn đấy!

Trung tâm đào tạo tiếng anh doanh nghiệp

 • CS.PN: 68~70 Hoa Cúc, P7, Quận Phú Nhuận.
 • CS.GV: 664 Lê Quang Định, P1, Quận Gò Vấp.
 • CS.Q10: 769 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10.
 • CS.TP: 53 Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú.

Leave a Comment