Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở với đối tác kinh doanh

Gặp gỡ đối tác là công việc thường xuyên của những người kinh doanh, đặc biệt là đảm nhận vị trí đối nội – đối ngoại, marketing trong công ty. Bạn đang làm trong lĩnh vực này? Bạn muốn giao tiếp với đối tác bằng tiếng Anh một cách tốt nhất?

Bạn đang phân vân không biết sẽ nói gì khi gặp một đối tác nước ngoài quan trọng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, có thể khiến bạn mất một hợp đồng quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Vậy bạn phải chuẩn bị những gì? Hãy cùng UNI Academy xem qua những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở với đối tác kinh doanh trong những tình huống sau đây nhé.

Tham khảo thêm bài viết liên quan:

1. Đặt hẹn

Bước đầu tiên của cuộc gặp mặt giữa bạn và đối tác, và bạn muốn thật chuyên nghiệp để có thể đặt hẹn thành công. Hãy tham khảo những câu như sau:

 • I would like to arrange an appointment: Tôi muốn sắp xếp một cuộc hẹn
 • Would it be possible for us to visit your offices to discuss…?: Chúng tôi có thể thăm văn phòng của anh để bàn về…được không?
 •  Can we meet (up) to talk about…?: Chúng ta có thể gặp nhau để nói về…không?
 • Shall we make it 2 o’clock?: Chúng ta hẹn gặp lúc 2 giờ được không?
 • Is there any possibility we can move the meeting to Friday?: Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ năm được không?

2. Chào hỏi

Khi gặp mặt đối tác, chúng ta những mẫu câu chào hỏi sau:

 • Mr. Douglas, I’ve been informed of your visit: Anh Douglas, tôi đã được báo về chuyến tham quan của anh.
 • You are welcomed to visit our company: Chào mừng anh đến thăm công ty.
 • This is my name card: Đây là danh thiếp của tôi.
 • I’ve been looking forward to meeting you: Tôi rất mong chờ được gặp anh.
 • I’m honored to meet you: Thật vinh hạnh được gặp anh.
 • I know you very well as an expert in telecommunication: Tôi biết anh là một chuyên gia trong lĩnh vực viễn thanh.
 • I’ve been hoping to establish business relationship with your company: Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty anh.
 • May I introduce myself?: Tôi có thể giới thiệu về bản thân mình được chứ?
 • How do you do? My name is Nguyen Thanh Tung. Please call me Tung: Xin chào. Tôi tên là Nguyễn Thanh Tùng. Xin hãy gọi tôi là Tùng.
 • Lyn Brown. I’m in production department. I supervise quality control: Lyn Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lý chất lượng.
 • I am in charge for the sales in Hanoi: Tôi là người phụ trách bán hàng ở Hà Nội.
 • This is our sale manager, Mr. Dao: Đây là giám đốc bán hàng của chúng tôi, anh Đào.
 • Let’s get down to the business, shall we?: Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?

3. Giới thiệu, bàn luận

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở với đối tác kinh doanh
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở với đối tác kinh doanh
 • I hope I’ll be able to show you around here: Tôi hy vọng sẽ có dịp chỉ cho anh thấy quang cảnh xung quanh đây.
 • My secretary will give you a guilded tour tomorrow: Ngày mai thư ký của tôi sẽ dẫn anh đi tham quan.
 • Let me show you around the factory: Cho phép tôi dẫn anh đi một vòng quanh nhà máy.
 • This is our Administration and Management: Đây là Bộ phận quản lý hành chính của chúng tôi.
 • Here’s the Purchasing Department: Phòng mua hàng ở đây.
 • Packing Department and our Warehouse locates on the first floor: Bộ phận bao bì và nhà kho ở tầng 1.
 • On your right hand is the Quality Control Department: Bên tay phải anh là phòng kiểm tra chất lượng.
 • We do both import and export business: Chúng tôi là công ty xuất nhập khẩu.
 • The workshores are highly automatic: Hệ thống nhà xưởng rất tự động.
 • Our staffs work 3 eight – hour shifts: Chúng tôi làm việc 3 ca 8 giờ.
 • We have just launched a new model: Chúng tôi vừa khai trương một mô hình mới.
 • We have sale outlets throughout Vietnam: Chúng tôi có nhiều cửa hàng bán lẻ trên khắp Việt Nam.

4. Thăm công ty đối tác

 • I hope to visit your company: Tôi hy vọng được đến thăm công ty của anh
 • Let me show you around the company: Để tôi chỉ cho anh một vòng công ty
 • Here’s …. department: Đây là phòng…
 • Your company is very professional: Công ty anh rất chuyên nghiệp

5.  Trả lời email

 • Thank you for prompt reply: Cảm ơn anh vì đã phản hồi nhanh chóng
 • I apologize for…: Tôi xin lỗi vì…
 • I am afraid of …: Tôi e rằng…
 • I will reply your email as soon as possible: Tôi sẽ trả lời email của anh ngay khi có thể
 • We look forward to hearing from you: Chúng tôi mong chờ phản hồi từ anh.

Nếu bạn là người thường xuyên gặp gỡ đối tác kinh doanh thì các mẫu câu trong tình huống gặp gỡ đối tác sẽ rất hữu ích để bạn có thể giao tiếp tốt tại văn phòng. Từ đó, bạn sẽ tạo thiện cảm tốt và sự tin cậy lẫn nhau trong kinh doanh với đối tác. Chúc bạn học tiếng Anh giao tiếp công sở thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan