Đừng nói mãi “I Miss You” khi nhớ người yêu, hãy nói …

Khi bạn nhớ người thương của mình, bạn thường sẽ nói “I Miss You”. Tuy nhiên, dường như câu này có vẻ quá thường và nhàm chán nhỉ? Trên thực tế, tiếng Anh vẫn còn rất nhiều cách diễn đạt khác vừa hay và vừa “deep” hơn nhiều.

Xem thêm:

Trong bài viết này chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn 44 câu tiếng Anh cực “deep” giúp bạn bày tỏ niềm nhớ thương da diết đến người thương của mình.

44 Other Ways To Say “I Miss You” in English

 1. My life is meaningless without you.
 2. I think about you all the time.
 3. I miss your laugh.
 4. I can’t stop thinking about you.
 5. You occupy my thoughts.
 6. I long for you.
 7. I’m counting down the days.
 8. You crossed my mind.
 9. My life has a void when you are not with me.
 10. I can’t wait to see your beautiful face.
 11. I miss seeing your face.
 12. I was thinking about you and it made me smile.
 13. I need to see you.
 14. When can I see you again?
 15. I’m incomplete without you.
 16. Your picture makes me smile.
 17. I want you here with me now.
 18. I yearn for you.
 19. I wish you were here.
 20. I miss you so much it hurts.
 21. I feel sad without you.
 22. I’ve been thinking of you.
 23. I can’t wait to be with you again.
 24. I hope I see you again.
 25. I hope I see you again soon.
 26. You have been running through my head all night.
 27. I smile when I think of the time we spent together.
 28. I look forward to seeing you again.
 29. Can’t breathe without you.
 30. I would like to be with you again.
 31. I can’t sleep because I have been thinking of you so much.
 32. The world is not the same when you are away.
 33. When will I see you again?
 34. You’ve been on my mind.
 35. I can’t wait to talk to you again.
 36. I think of you night and day.
 37. I’m so unhappy without you.
 38. I miss you so much.
 39. Your presence makes me a happy person.
 40. I miss your smile.
 41. I can’t work because all I do is think of you.
 42. I’m counting the days until I see you again.
 43. I can’t wait to see you again.
 44. All I do is think of you.

UNI Academy

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bình luận