Insist đi với giới từ gì? Tổng hợp cấu trúc, cách dùng và bài tập chi tiết

Insist đi với giới từ gì? Insist là cấu trúc tiếng Anh mà bạn thường xuyên sử dụng. Vì vậy, việc nắm vững cấu trúc và cách dùng là điều mà bạn cần làm ngay lập tức.

Cùng Unia.vn khám phá chi tiết kiến thức về cấu trúc qua bài viết bên dưới bạn nhé!

Insist là gì trong tiếng Anh? 

Insist là gì? Insist đi với giới từ gì? Insist là động từ tiếng Anh mang ý nghĩa nhấn mạnh, nhất quyết, đòi hỏi (làm việc gì đó), thể hiện một nhu cầu mạnh mẽ hay ý kiến vững chắc. Đặc biệt là khi có sự bất đồng quan điểm cùng với người nói. 

Insist đi với giới từ gì? Cấu trúc và cách dùng insist trong tiếng Anh

Như vậy, các bạn đã hiểu Insist là gì? Insist đi với giới từ gì?. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc và cách dùng insist. Có 2 cấu trúc insist thường gặp trong tiếng Anh đó là gặp là insist on và insist that.

Khi câu có 2 chủ ngữ khác nhau, chúng nhất định phải dùng insist that thì mới phù hợp ngữ cảnh.

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Insist đi với giới từ gì
Insist đi với giới từ gì

Cấu trúc và cách sử dụng insist that

Cấu trúc:

Insist that someone do something (Insist + S + V-inf)

Cách sử dụng: “Insist that” được sử dụng khi một người nói điều gì đó nhưng người khác không thực sự tin họ.

Chính vì vậy, họ cần phải nhấn mạnh rằng những gì mà họ nói là đúng sự thật. Hoặc “Insist that” còn có thể sử dụng để thể hiện quả quyết, nhấn mạnh ai làm gì.

Ví dụ:

 • I was sick yesterday. I said I could hang out with my friends, but they insisted that I go home. Hôm qua tôi bị ốm. Tôi nói tôi có thể đi chơi với bạn bè, nhưng họ nhất quyết bắt tôi phải về nhà.
 • My father insists that we not play video games on Saturday, to have more “family time”. Bố tôi còn nhất quyết rằng chúng tôi sẽ không chơi điện tử vào thứ 7, để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.
 • Do you insist that Cuong pass the exam? Bạn có quả quyết rằng Cuong sẽ thi đỗ không? 
 • The kid insisted that his mother go to school. Cậu bé khăng khăng đòi mẹ cậu ta đến trường.

Xem thêm: 12 cung hoàng đạo – Giải mã tính cách, sự nghiệp

Cấu trúc và cách sử dụng insist on

Cấu trúc:

Subject + insist + on + Object + V-inf (Subject + insist + on + doing + something)

Cách sử dụng: Insist on là gì? Insist đi với giới từ gì? “Insist on” được sử dụng khi chúng ta muốn nói chủ thể khăng khăng yêu cầu điều gì đó xảy ra hay muốn nhấn mạnh vào ai đó đồng ý làm gì.

Cấu trúc và cách sử dụng insist on
Cấu trúc và cách sử dụng insist on – Insist đi với giới từ gì?

Ví dụ:

 • John insisted on the necessity of Marketing. John nhấn mạnh tầm quan trọng của việc marketing.
 • He insisted on his careful. Anh ta khăng khăng rằng anh ta cẩn thận.
 • I wanted to go around but Cuong insisted on me staying. Tôi đã muốn đi loanh quanh rồi nhưng Cuong khăng khăng rằng tôi cần ở yên chỗ đó.
 • My brother insisted on playing football. Anh trai tôi khăng khăng đi đá bóng. 
 • She insisted on talking to her law. Cô ấy khăng khăng đòi nói chuyện luật sư của mình.

Cấu trúc và cách sử dụng insist upon

Cấu trúc:

Insist + upon + N/V-ing

Cách sử dụng: Insist còn có thể kết hợp cùng với upon, ý nghĩa tương tự như với insist on.

Ví dụ:

 • Cuong insisted upon using Iphone instead of using Samsung. Cuong nhất quyết dùng Iphone thay vì dùng samsung.
 • I wanted to go around but Cuong insisted upon me staying. Tôi đã muốn đi loanh quanh rồi nhưng Cuong khăng khăng rằng tôi cần ở yên chỗ đó.

Insist đi với giới từ gì?

Như vậy Insist đi với giới từ gì? Chúng ta có thể thấy rằng, insist có thể đi với giới từ that, on và upon với 3 cách dùng hoàn toàn khác nhau.

Xem thêm: Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Introduce Yourself

Bài tập cấu trúc insist

Bài tập cấu trúc insist
Bài tập cấu trúc insist – Insist đi với giới từ gì

Bài 1: Sử dụng insist để hoàn thành các bài tập bên dưới

1. They insisted she _____ the party

A. attended          B. attends           C. to attend           D. attend

2. He insists on _____ buying this new Iphone. 

A. goes           B. going           C. to go           D. went

3. Why do you insist that Jennie _____ this cake?

A. make           B. makes           C. making           D. made

4. He insists _____ going to the zoo.

A. at           B. in           C. to           D. on 

5. We insist _____ we love this movie.

A. there           B. this           C. that           D. there 

Bài 2 : Chọn đáp án đúng (A, B, C) cho các câu sau

1. Khiem insists ______ you.

 • A. To see
 • B. In seeing
 • C. On seeing

2. I insist that I ______ innocent.

 • A. Be
 • B. Am
 • C. Was

3. Hieu insisted that he ______ right.

 • A. Be
 • B. Is
 • C. Was

4. Trang insisted that it ______ my fault.

 • A. Be
 • B. Is
 • C. Was

5. If you ______, I’ll have another drink.

 • A. Insist
 • B. Insists
 • C. Insisted

6. The doctor insisted that Nam ______ in bed.

 • A. Stay
 • B. Stays
 • C. Stayed

7. Mai insisted I ______ on this bulletproof vest.

 • A. Put
 • B. Puts
 • C. Putting

8. Hieu’s wife insisted ______ his taking her to Paris.

 • A. In
 • B. On
 • C. At

Bài 3: Đặt câu với cấu trúc insist trong tiếng Anh

 1. Bạn có nhất quyết rằng tất cả vấn đề đều là của bạn không? 
 2. Người trưởng nhóm quả quyết rằng đã có điều gì xấu xảy ra. 
 3. Chúng tôi khăng khăng đòi đi biển tháng tới. 
 4. Họ nhất quyết tham gia cuộc thi này mặc dù họ chưa luyện tập nhiều. 
 5. Tôi muốn sống ở thành phố, nhưng bố mẹ tôi khăng khăng sẽ tới một thị trấn nhỏ ở miền quê. 

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đáp án Insist đi với giới từ gì

Bài 1 

 1. D
 2. B
 3. A
 4. D
 5. C

Bài 2

 1. C – On seeing
 2. B – Am
 3. C – Was
 4. C – Was
 5. A – Insist
 6. A – Stay
 7. A – Put
 8. B – On

Bài 3

 1. Do you insist that the problems are/be all yours?
 2. The leader insisted that something bad happened/ happen. 
 3. We insisted on going to the beach this month. 
 4. They insist on joining this competition though they don’t practice much.
 5. I want to live in the city, but my parents insist on coming to a small town in the countryside.

Bài viết bên trên, Unia.vn vừa tổng hợp đến bạn những kiến thức về cấu trúc insist và giải đáp thắc mắc insist đi với giới từ gì. Cấu trúc này được dùng một cách đa dạng và linh hoạt trong tiếng Anh.

Vì vậy, các bạn nên để ý để dùng như thế nào cho thật chính xác nhé. Đừng quên ôn tập và thực hành bài tập để có thể nắm vững kiến thức về cấu trúc và các dùng Insist đi với giới từ gì này nhé!

Bình luận