Cấu trúc và cách sử dụng câu chẻ (Cleft Sentence) trong phần nói tiếng Anh

Câu chẻ hay còn được gọi là câu nhấn mạnh. Là loại câu phổ biến trong phần Nói của tiếng Anh. Hôm nay, UNI Academy sẽ giúp bạn ôn lại cấu trúc, cách sử dụng và tầm quan trọng của nó trong việc nói tiếng Anh nhé.

Xem thêm: Các thì trong tiếng Anh bạn nên nắm vững

1. Cấu trúc câu chẻ

Cấu trúc chung thường gặp của câu chẻ nhấn mạnh trong tiếng Anh có dạng: 

  • It is/ was +… that/ whom/ who +…
  • It is/ was + chủ ngữ (người) + who/that + V
  • It is/ was + chủ ngữ (vật) + that + V

Ví dụ:  

  • It was my brother that/ who gave me this shoes. (Chính là anh trai tôi người đã tặng tôi đôi giàu.) => Câu nói muốn nhấn vào người tặng giày “my brother”.
  • It was her bad behavior that made her father angry. (Chính cách cư xử tồi tệ của cô ấy khiến bố cô tức giận.) => Cấu trúc câu nhấn mạnh trong tiếng Anh này nhằm vào từ “her bad behavior”.

2. Tại sao nên sử dụng câu chẻ tiếng Anh trong giao tiếp

  • Nhấn mạnh nội dung muốn truyền tải.
  • Giúp cho cuộc hội thoại trở nên sinh động hơn.

3. Một số bài tập về câu chẻ

1. I was most unhappy with the service.

NHẬP MÃ UNIA5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

=> What………………….. (to be unhappy with)

2. I can’t stand the noise.

=> It’s …………………… (the noise)

3. David didn’t pay for the wedding ring, Anna did.

=> It ………………………………….. (David)

=> It ………………………………….. (Anna)

4. He’s always late. It really annoys me.

=> What………………………………. (to annoy)

5. Did you choose the furniture?

=> Was………………………………. (you)

6. The writer’s attitude made things worse.

=> It……………………………………(waiter’s attitude)

7. I love autumn because of the colour of the leaves.

=> What ……………………………….. (autumn)

8. Her terrible accent annoyed me most.

=> What ………………………………… (to annoy

9. I bought it because it was a bargain.

=> It was ……………………………….. (to be a bargain)

10. In the end Martha went to the police.

=> What …………………………………. (go to the police)

ĐÁP ÁN

1. What I was most unhappy with was the service.

2. It’s the noise that I can’t stand.

3. It was David who didn’t pay for the wedding ring.

It was Sara who did pay for the wedding ring.

4. What really annoys me is that he’s always late.

5. Was it you who chose the furniture?

6. It was the waiter’s attitude that made/ did make things worse.

7. What I love is autumn because of the colour of the leaves.

8. What annoyed me most was her terrible accent.

9. It was because it was a bargain that I bought it..

10. What Martha did in the end was (to) go to the police.

Câu chẻ (Cleft Sentence) không quá khó đúng không nào? UNI Academy hy vọng bài viết trên giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng câu chẻ trong bài học và giao tiếp. Chúc bạn học tốt!

Học thử ielts

Bình luận