Đừng chúc mãi “Happy Birthday”, hãy thử dùng 24 cụm từ sau

Bạn muốn chúc mừng sinh nhật bạn bè, đồng nghiệp hay người thân bằng Tiếng Anh, thay vì cứ dùng “Happy Birthday” nhàm chán, bạn có thể sử dụng 24 cách diễn đạt rất hay để thay thế. Đảm bảo rằng bạn sẽ để lại ấn tượng tốt cho người được chúc.

24 Other Ways To Say “Happy Birthday” in English

 1. I hope you have a fantastic day!
 2. May your birthday be filled with laughter!
 3. All the best on your special day!
 4. May you have a fantastic day and many more to come!
 5. Have a good one!
 6. I wish you a happier birthday than anyone else has wished you!
 7. Hope you have an enjoyable birthday! You deserve it!
 8. All the best on your special day!
 9. I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come!
 10. I hope you have a wonderful birthday!
 11. Wishing you many more candles to blow out!
 12. I wish you a wonderful birthday!
 13. Wishing you a day that is as special as you are!
 14. It’s time to celebrate!
 15. Many more happy returns!
 16. Many happy returns!
 17. May you birthday be filled with laughter!
 18. All the best!
 19. Have a great one!
 20. Have a great birthday!
 21. Have a fabulous birthday!
 22. Many happy returns of the day!
 23. Congratulations on another year of skillful death evasion !
 24. I wish you all the best on your special day!

Xem thêm:

UNI Academy

Học thử ielts

Bình luận