Phát âm ed

Cách phát âm ed – Mẹo ghi nhớ chuẩn nhất

Quy tắc phát âm đuôi ed

Hậu tố thêm “ed” xuất hiện khi chia động từ có quy tắc ở thì quá khứ hay các thì hoàn thành vào sau động từ nguyên thể, thể bị động và tính từ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào trường hợp khác nhau, ta sẽ có quy tắc phát âm