Bài tập in order to

Cấu trúc In Order To, So As To

Cấu trúc In Order To, So As To

In order to, So as to là các cụm liên từ được dùng phổ biến để diễn đạt mục đích của người nói trong tiếng Anh. Ở bài viết này, Unia sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các kiến thức về in order to, so as to cũng như