Kiều Trinh

1001+ mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất

1001+ mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất

Bạn đang cần tìm những mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Bài viết này Unia đã tổng hợp hơn 1000 mẫu câu thông dụng nhất và thường được sử dụng trong đời sống bình

Cách miêu tả tính cách con người bằng tiếng Anh

Cách miêu tả tính cách con người bằng tiếng Anh

Trong các bài phỏng vấn bằng tiếng Anh hoặc các kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh, các bạn sẽ không còn xa lạ với yêu cầu miêu tả tính cách của bản thân bằng tiếng Anh hay như câu hỏi về tính cách của bạn bè hay người